מסע בין נשמות – ראיון עם ידיד בנימין, גבאי מיתולוגי בן 84

ערוץ הידברות

ר' ידיד בנימין הוא אגדה מהלכת בקריית שמונה. הוא שומר על עוצמה וחיוניות גם בגיל 84. דודו כהן נפגש איתו, וניסה לצבור תובנות מנסיון חייו העשיר

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,090 --> 00:00:04,570
,האמת היא שאני גם מרגיש הרבה שמחה
.כי בשבילי זה כמו עקידת יצחק

2
00:00:04,660 --> 00:00:05,330
?עד כדי כך

3
00:00:05,350 --> 00:00:08,530
"...אשא עיניי אל ההרים"

4
00:00:12,080 --> 00:00:15,580
,תנסו לייצר משהו שמחייב אתכם
...שמאלץ אתכם. בלי זה 

5
00:00:30,220 --> 00:00:33,020
ידיד בנימין הוא אגדה מהלכת
.כאן בקריית שמונה 

6
00:00:33,410 --> 00:00:37,530
 הוא גבאי ומייסד בית הכנסת
."ובית המדרש המיתולוגי, "יד לאחים

7
00:00:37,800 --> 00:00:40,900
בן אדם ששומר
על עוצמה וחיוניות יוצאת דופן 

8
00:00:40,960 --> 00:00:42,960
.ממרום 84 שנותיו

9
00:00:43,800 --> 00:00:46,320
,היום באתי לראיין אותו
וגם ללמוד אולי מעט

10
00:00:46,720 --> 00:00:48,870
.מחוכמת החיים האדירה שלו

11
00:00:49,650 --> 00:00:51,920
?ידיד, מה היה המקום הזה פעם

12
00:00:52,070 --> 00:00:53,650
:פה היו שני גני ילדים

13
00:00:54,900 --> 00:00:56,570
.גן חובה וגן לקטנים

14
00:00:57,120 --> 00:00:59,010
.אז מה? אז אתה בא, רואה גן

15
00:00:59,100 --> 00:01:01,410
הגן הזה היה פעיל
?בזמן שבאת לפה

16
00:01:01,590 --> 00:01:03,570
,לא. בזמן שבאתי לפה

17
00:01:03,980 --> 00:01:08,060
.היו כאן הפגזות 24 שעות

18
00:01:08,690 --> 00:01:10,870
.שלושים-ארבעים טילים ביום

19
00:01:11,320 --> 00:01:12,410
?באיזו שנה זה היה

20
00:01:12,710 --> 00:01:17,540
.בשנת 1990. 1990-1989

21
00:01:20,270 --> 00:01:21,790
.אני עבדתי בבניין

22
00:01:22,300 --> 00:01:26,330
.אני נפלתי בבניין
.שברתי שתי ידיים וצלעות

23
00:01:27,540 --> 00:01:28,760
.לקחו אותי לבית חולים

24
00:01:28,880 --> 00:01:32,470
.ומאז ועד עכשיו לא חזרתי לעבודה

25
00:01:32,720 --> 00:01:36,960
אז איך הופכים את כל זה בעצם
?מגן לבית כנסת, לבית מדרש

26
00:01:37,430 --> 00:01:39,110
.כאן הגג היה כולו שבור

27
00:01:39,250 --> 00:01:43,130
.אני השקעתי 80,000 שקל של אז בגג

28
00:01:43,670 --> 00:01:45,800
?אתה יודע מה זה 80,000 לאסוף מאנשים

29
00:01:46,280 --> 00:01:48,340
.נותנים לך 20 שקל אנשים

30
00:01:48,920 --> 00:01:51,990
,אבל אני יודע איפה ללחוץ
.אני יודע איפה לדרוש

31
00:01:52,190 --> 00:01:53,810
:אותו דבר בית המדרש פה

32
00:01:54,330 --> 00:01:57,190
,עשיתי הכרזה
,הכרזתי בכל העיר

33
00:01:57,790 --> 00:01:59,110
.כל אחד שיקנה מטר

34
00:01:59,610 --> 00:02:00,670
?מה אבל מניע אותך

35
00:02:00,710 --> 00:02:03,650
אתה מקדיש את החיים
.מהיום שנפצעת שם. -כן

36
00:02:03,740 --> 00:02:06,980
?מה מניע אותך? למה הלהט הזה
,זה היה החלום שלי-

37
00:02:07,000 --> 00:02:10,340
,אני רוצה לבנות בית מדרש
,אני רוצה לבנות בית כנסת

38
00:02:10,550 --> 00:02:12,070
.אני רוצה להיטיב לאחרים

39
00:02:12,360 --> 00:02:15,340
.אבל אתה בן 83
:אין לך לפעמים רגעים שאתה אומר 

40
00:02:15,360 --> 00:02:19,860
 .טוב, עשיתי את שלי"
.זה בנוי. זה מוקם

41
00:02:20,480 --> 00:02:21,370
?"אני אשב בבית"

42
00:02:21,780 --> 00:02:27,030
 ,אני לא אעזוב את המקום הזה
.בעזרת השם, עד דכדוכה של נפש

43
00:02:27,960 --> 00:02:29,250
.זה אצלי בדם

44
00:02:30,300 --> 00:02:34,140
,הילדים שלי אומרים: "אבא
?מאיפה הכוחות האלה? מאיפה

45
00:02:34,880 --> 00:02:39,060
,אתה בן אדם מבוגר"
."יש לך הרבה בעיות בריאות

46
00:02:39,180 --> 00:02:42,250
.השבוע מצא לי בעיה בטבור פה

47
00:02:43,070 --> 00:02:44,930
,הוא אומר לי
."אתה צריך הרבה מנוחה"

48
00:02:46,100 --> 00:02:47,680
.אמרתי, "אני נח בבית כנסת

49
00:02:48,240 --> 00:02:49,550
."המנוחה שלי היא שם"

50
00:02:50,200 --> 00:02:54,530
,אחרי בית כנסת", אמרתי לו"
."בבית העלמין לעולמים שם נחים"

51
00:02:55,240 --> 00:02:56,410
.צחק הרופא

52
00:02:57,200 --> 00:02:59,210
.אתה נותן לכולם
?מה חסר לך

53
00:02:59,460 --> 00:03:00,430
?אני
.כלום

54
00:03:00,810 --> 00:03:03,220
?כלום? כלום
.כלום-

55
00:03:03,930 --> 00:03:05,410
.אני הכי עשיר

56
00:03:05,880 --> 00:03:07,610
,כל הילדים וכל הנכדים

57
00:03:07,950 --> 00:03:09,910
,תבוא ביום שבת, תתארח אצלי

58
00:03:10,340 --> 00:03:12,100
,תראה, הילדים מבית שמש

59
00:03:12,440 --> 00:03:15,430
,הבן שלי עם אשתו עם הילדים
.כולם, כולם באים

60
00:03:16,260 --> 00:03:19,400
.וביום שישי באים אוכלים קובה

61
00:03:19,700 --> 00:03:21,550
.שני סירים כאלו מרים עושה

62
00:03:22,490 --> 00:03:27,300
.שמים במרכז שם על יד המטבח

63
00:03:28,520 --> 00:03:29,530
.צלחות ככה

64
00:03:29,700 --> 00:03:31,400
.באים כולם אוכלים, ונשאר עוד

65
00:03:32,260 --> 00:03:32,650
.יפה

66
00:03:33,190 --> 00:03:38,480
.ביום שישי
,בשבת - שבת כן, שבת לא

67
00:03:38,770 --> 00:03:40,200
,המשפחה הזאת שבת

68
00:03:40,390 --> 00:03:43,130
.שבת הבאה משפחה אחרת
.אנחנו לא לבד

69
00:03:44,020 --> 00:03:45,600
,באים, אוכלים, שותים

70
00:03:46,890 --> 00:03:48,220
.שרים, שמחים

71
00:03:49,580 --> 00:03:53,340
.אנחנו הכי עשירים
.ברוך השם, לא חסר לנו כלום

72
00:03:53,610 --> 00:03:56,580
,אני זוכר לפני יותר מעשר שנים

73
00:03:56,880 --> 00:03:58,210
,חמש עשרה-שש עשרה שנה

74
00:03:58,820 --> 00:04:02,390
,סבא שלי נפטר
,ואתה הגעת לשבעה

75
00:04:03,250 --> 00:04:04,540
.וסיפרת משהו על העולם הבא

76
00:04:04,550 --> 00:04:07,110
...אמרת שאשתך ארזה
,הלכתם לאיזה מקום

77
00:04:07,150 --> 00:04:09,850
,היא ארזה הרבה מזוודות
.הכינה והתארגנה

78
00:04:10,290 --> 00:04:12,020
.היא נורא חששה לשכוח משהו

79
00:04:12,680 --> 00:04:15,050
 ואתה ראית איך היא
,משקיעה, משקיעה, משקיעה

80
00:04:15,070 --> 00:04:17,210
,ופתאום כעסת כזה
:אמרת

81
00:04:17,220 --> 00:04:21,450
הלוואי וכולנו היינו מכינים"
."את המזוודות שלנו לעולם הבא

82
00:04:21,730 --> 00:04:23,890
?אנחנו נישאר עוד 1,000 שנה פה

83
00:04:25,160 --> 00:04:31,960
.זה מקום זמני
.הכול עובר כמו חלום

84
00:04:39,600 --> 00:04:42,200
,קיבלתי פיצויים מהבנייה

85
00:04:42,960 --> 00:04:44,580
.קניתי בזה את הספר

86
00:04:45,730 --> 00:04:47,940
?במקום לפתוח מכולת, משהו

87
00:05:02,230 --> 00:05:05,980
 הגענו לפה, ככה לנוח
.אחרי הסיור בבית הכנסת

88
00:05:06,790 --> 00:05:07,970
.בוא עכשיו תספר לי עליך

89
00:05:08,480 --> 00:05:10,510
?בעצם נולדת בעיראק

90
00:05:11,520 --> 00:05:12,960
.אני נולדתי בעיראק

91
00:05:15,110 --> 00:05:18,580
,כשהייתי) בגיל 5 שנים)
.הייתה מלחמה בעיראק

92
00:05:20,240 --> 00:05:23,760
.היה שוד
.שכן הרג שכן

93
00:05:25,190 --> 00:05:28,830
,שכן ערבי הרג את היהודי

94
00:05:28,850 --> 00:05:31,190
,ולקח לו את כל הבית
.את כל הדברים

95
00:05:31,700 --> 00:05:33,010
.ואף אחד לא יכול היה להציל אותו

96
00:05:34,250 --> 00:05:36,190
,אחרי זה באו
,נכנסו האנגלים

97
00:05:36,620 --> 00:05:37,460
.ועשו סדר

98
00:05:38,260 --> 00:05:41,000
,אבל היה רעב
.לא היה מה לאכול

99
00:05:41,770 --> 00:05:46,880
היינו צריכים לעמוד בתור כמה שעות
.בשביל לקבל שני לחמים שחורים

100
00:05:47,710 --> 00:05:50,320
.אתה התייתמת מאבא שלך בגיל שנה
?ממה הוא נפטר

101
00:05:50,710 --> 00:05:56,880
,אבא שלי עבר ניתוח בכבד

102
00:05:57,690 --> 00:06:02,560
.והייתה תאונת רכבת בבגדד

103
00:06:03,760 --> 00:06:05,370
.הוא היה בבית חולים, אבא שלי

104
00:06:05,800 --> 00:06:09,140
.אחרי 24 שעות מהניתוח הייתה תאונה

105
00:06:09,410 --> 00:06:14,520
.נפצעו 800 אנשי רכבת של הממשלה

106
00:06:14,920 --> 00:06:19,760
פינו את בית החולים, ושלחו במוניות
.את כל החולים לבית שלהם

107
00:06:20,130 --> 00:06:22,610
.אבא שלי נפטר בבית בלי טיפול

108
00:06:23,750 --> 00:06:29,610
,הוא היה שוכב על המזרן
.וללא תרופות, ללא כלום

109
00:06:30,280 --> 00:06:32,340
.כל היום "איי איי" עד שנפטר

110
00:06:32,830 --> 00:06:33,990
.אני הייתי בן שנה

111
00:06:35,140 --> 00:06:39,520
ותדע לך, אימא הייתה צריכה
.לטפל ב-6-5 ילדים

112
00:06:41,150 --> 00:06:46,230
זה לא כמו פה, ביטוח לאומי
.או פיצויים או דברים כאלה. שום דבר

113
00:06:46,810 --> 00:06:49,340
,אם אין לך מה לאכול
.אתה נקרא עני מרוד

114
00:06:49,750 --> 00:06:52,820
,צריכים השכנים לרחם עליך
.להביא לך מנת אוכל

115
00:06:53,780 --> 00:06:55,000
.אז אתם הייתם עניים שם

116
00:06:56,310 --> 00:06:58,420
.בסוף כן
.עזבנו

117
00:06:58,680 --> 00:07:03,690
,עזבנו את הכפר והלכנו לעיר
.בשביל לעבוד, לפרנס את עצמנו

118
00:07:04,140 --> 00:07:05,190
?מאיזה גיל עבדת

119
00:07:05,850 --> 00:07:08,670
.אני עבדתי מגיל שמונה

120
00:07:09,820 --> 00:07:11,760
?מגיל שמונה, איזו עבודה

121
00:07:12,110 --> 00:07:14,290
.הייתי הולך לבית מדרש עד 12

122
00:07:15,110 --> 00:07:18,980
הולך לסנדלר ועוזר לו
.במה שהוא צריך

123
00:07:19,010 --> 00:07:23,570
הולך להביא לו ארוחת צהריים
,עם הקופסאות האלה

124
00:07:24,590 --> 00:07:25,410
.אחת בשנייה

125
00:07:25,810 --> 00:07:27,040
.הולך להביא לפועלים

126
00:07:27,620 --> 00:07:29,970
:אני קצת עוזר

127
00:07:30,440 --> 00:07:33,010
.הולך לדואר, הולך לעשות הזמנות

128
00:07:33,600 --> 00:07:34,470
.היו לי אופניים

129
00:07:35,170 --> 00:07:36,460
.הולך לעזור

130
00:07:36,730 --> 00:07:39,260
?ומשלם לי כמה
.שמונה אגורות

131
00:07:39,400 --> 00:07:40,450
?מה זה שמונה אגורות

132
00:07:40,690 --> 00:07:44,750
 הייתי לוקח אותן לקנות משהו
.לבית ספר מזה, וזה הכול

133
00:07:45,670 --> 00:07:47,110
.היה מצב מאוד קשה

134
00:07:47,460 --> 00:07:50,280
?החיים עצמם היו קשים
.מאוד. מאוד-

135
00:07:50,640 --> 00:07:55,090
.לא היה לנו בית
.היינו שוכרים חדר

136
00:07:55,320 --> 00:07:57,200
.גם במרוקו היה דבר כזה

137
00:07:57,700 --> 00:08:02,420
,גם היו עניים שוכרים בית משותף
,חדרים חדרים

138
00:08:02,680 --> 00:08:05,850
כל אחד, ושירותים בחוץ

139
00:08:06,920 --> 00:08:08,800
.ומקלחת בחוץ

140
00:08:09,390 --> 00:08:15,190
,תור - המשפחה הזאת היום
.המשפחה השנייה - למקלחת

141
00:08:15,700 --> 00:08:18,890
,לא היה לא דוד שמש
.לא חשמל, לא כלום

142
00:08:19,510 --> 00:08:20,600
.היו פתיליות

143
00:08:20,670 --> 00:08:22,830
?הייתה לפחות שמחת חיים
?או שגם זה לא היה

144
00:08:22,880 --> 00:08:25,740
,הייתה שמחת חיים מעל ומעבר

145
00:08:25,850 --> 00:08:27,770
.והיו שמחים במה שיש לנו

146
00:08:28,200 --> 00:08:31,630
?יש לחם ומרגרינה וריבה
!אנחנו מאושרים

147
00:08:32,970 --> 00:08:38,940
,יושבים ושרים ושמחים
.עד שנופלים על המזרנים וישנים

148
00:08:39,320 --> 00:08:42,950
 ,היום ילד, גם אם יש לו טאבלט, מחשב
.אייפון... -שום דבר. הוא לא שמח

149
00:08:43,010 --> 00:08:44,200
.הוא לא שמח
.הוא לא שמח-

150
00:08:44,500 --> 00:08:47,190
.אנחנו היינו שמחים בכל מצב

151
00:08:47,550 --> 00:08:48,280
.לא התייאשנו

152
00:08:48,300 --> 00:08:49,930
?ואיך עליתם לארץ
?באיזה גיל היית

153
00:08:49,990 --> 00:08:51,490
.אני הייתי בגיל 16

154
00:08:52,880 --> 00:08:57,940
אני למדתי אצל הסנדלר
.לעשות עבודות מיוחדות

155
00:08:59,410 --> 00:09:00,910
.אני באתי לקריית שמונה

156
00:09:01,790 --> 00:09:04,490
,שמעתי שיש סנדלרייה בקיבוץ דן

157
00:09:05,960 --> 00:09:08,590
לקחתי את האופניים שלי
.והלכתי לקיבוץ דן

158
00:09:09,490 --> 00:09:13,440
.חיפשתי, חיפשתי
.קיבלו אותי לעבודה בינתיים בקטיף

159
00:09:13,930 --> 00:09:16,510
,לגדול בלי אבא
?עד כמה זה ליווה אותך בחיים

160
00:09:16,530 --> 00:09:19,860
?היום, נגיד, זה חסר לך
?אתה לפעמים חושב עליו

161
00:09:19,930 --> 00:09:21,200
.אתה לא זוכר אותו

162
00:09:21,230 --> 00:09:23,120
.אני לא זוכר איך הוא נראה

163
00:09:23,250 --> 00:09:25,010
.ברור שלא
,אבל אתה חושב

164
00:09:25,310 --> 00:09:27,320
?זה עדיין מלווה אותך גם בגיל 83

165
00:09:27,380 --> 00:09:30,130
.כן, כן. זה חסר לי

166
00:09:30,850 --> 00:09:33,810
.זה חסר לי
.אין כמו ליטוף של אבא

167
00:09:34,510 --> 00:09:37,200
.אין כמו מילה טובה של אבא

168
00:09:37,920 --> 00:09:39,040
.אין כמו חינוך של אבא

169
00:09:39,650 --> 00:09:44,600
,נכון, האחים שלי לא עזבו אותי
,דאגו לי, הכול

170
00:09:45,150 --> 00:09:47,080
.אבל זה לא אבא
.זה לא אבא

171
00:09:47,560 --> 00:09:51,860
,אימא הייתה הולכת לעבוד אצל העשירים
.כמו הפיליפינים היום

172
00:09:52,800 --> 00:09:56,590
 ,פעם בשבוע
,ביום שישי אחרי הצהריים

173
00:09:56,970 --> 00:09:58,760
.משחררים אותה עד מוצאי שבת

174
00:09:58,790 --> 00:10:02,100
.היא צריכה לחזור לעבודה
.כל השבוע אני לא רואה את אימא

175
00:10:02,840 --> 00:10:05,650
הסתדרתי. גרתי עם אח שלי
.שהיה נשוי

176
00:10:06,930 --> 00:10:09,920
.זה לא קל. זה לא קל
.מאוד קשה

177
00:10:10,760 --> 00:10:15,000
,אבל ברוך השם
.אני התקבלתי בקיבוץ דן

178
00:10:16,350 --> 00:10:19,230
,שמעו שאני מבין בסנדלרייה

179
00:10:20,080 --> 00:10:25,320
 ,וכל יום שישי
.הם קיבלו אותי כל כך טוב

180
00:10:25,810 --> 00:10:32,600
כל יום שישי משכורת
.וארגז מלא פירות

181
00:10:33,480 --> 00:10:34,790
.מלווים אותי עד הבית

182
00:10:35,710 --> 00:10:37,840
 וכל התקופה הזאת
?אתה ממשיך להיות דתי

183
00:10:37,860 --> 00:10:41,960
ההתערבבות הזאת עם הקיבוץ
.לא החלישה קצת? -כלום. ההפך

184
00:10:42,460 --> 00:10:46,330
,אני לא אכלתי בקיבוץ
,אני 27 שנים עבדתי בקיבוץ

185
00:10:47,090 --> 00:10:48,690
.חוץ מלחם, אם היה חסר לי

186
00:10:49,170 --> 00:10:52,020
.הייתה שם מכונת לחם בחוץ במרפסת

187
00:10:52,480 --> 00:10:55,170
,הולך חותך לחם
,לוקח ארבע פרוסות לחם

188
00:10:55,400 --> 00:10:58,600
.אם לא הספקתי לקנות לחם בבוקר
.יצאנו מוקדם לעבודה

189
00:10:59,020 --> 00:11:01,300
.רק לחם
.מים ולחם

190
00:11:02,150 --> 00:11:06,060
בניתי חדר אוכל לעצמי
,ולכל היהודים מקריית שמונה

191
00:11:06,390 --> 00:11:08,400
.שלא נלך לחדר אוכל שלהם

192
00:11:09,200 --> 00:11:11,980
,אנחנו היינו יושבים
,הייתי אומר להם דברי תורה

193
00:11:12,460 --> 00:11:15,250
.ברכת המזון, זימון, הכול

194
00:11:15,410 --> 00:11:18,880
,יש אנשים אבל שנחלשים מדבר כזה
.כשהם בחברה קיבוצית

195
00:11:19,430 --> 00:11:23,010
...אמרת לי קודם ש
.היו חבר'ה שהלכו לאכול בקיבוץ-

196
00:11:23,830 --> 00:11:27,940
אמרו, ארוחת בוקר
.זה לא בשרי, מותר 

197
00:11:29,470 --> 00:11:32,230
?באמת מה היה שם
.ירקות וגבינות

198
00:11:33,380 --> 00:11:38,050
:אבל פעם אחת המנהל אמר לי
."בוא תיכנס"

199
00:11:38,590 --> 00:11:46,270
ראיתי בבוקר שהיה שם נקניק של חזיר
.יחד עם הגבינות בשולחן 

200
00:11:46,500 --> 00:11:47,390
"?אמרתי לו: "מה זה

201
00:11:48,010 --> 00:11:50,330
:הוא אמר לי
."זה טעים. זה טעים"

202
00:11:50,810 --> 00:11:55,490
.אמרתי לו: "יהודים לא אוכלים את זה
."זה של נוצרים

203
00:11:57,860 --> 00:12:02,990
תגיד, והבנתי שגם עבדת שם
?הרבה שנים בבנייה, נכון

204
00:12:03,000 --> 00:12:05,860
?ממש בנית בניינים, בתים

205
00:12:05,930 --> 00:12:09,140
.שלושים וחמש שנה עבדתי בבניין

206
00:12:09,370 --> 00:12:14,100
בקיבוצים. -בקריית שמונה
."עבדתי שש שנים ב"סולל בונה

207
00:12:14,890 --> 00:12:20,240
אחר כך לא רצו להעלות לי במשכורת
.ולהעלות אותי בדרגה 

208
00:12:21,120 --> 00:12:24,180
."באו מהקיבוצים, "הקיבוץ הארצי

209
00:12:25,570 --> 00:12:30,340
,באו, לקחו אותי לשם
,הכפילו לי את המשכורת

210
00:12:31,100 --> 00:12:33,090
.ועשו ממני מנהל על כולם

211
00:12:33,690 --> 00:12:35,810
.אני הייתי אחראי על כל הקבוצה

212
00:12:36,540 --> 00:12:39,250
.היו 80-60 אנשים

213
00:12:39,800 --> 00:12:42,230
,מאחד לאחד הולך
.ומדריך אותו מה לעשות

214
00:12:42,860 --> 00:12:46,830
ובכל התקופה הזאת, יש קיבוצניקים
.שהם הכי רחוקים מיהדות

215
00:12:47,130 --> 00:12:48,580
.זה אפילו לא הקיבוצניקים של היום

216
00:12:48,610 --> 00:12:51,570
.היום הם קצת יודעים מה זה
...אז זה היה לגמרי

217
00:12:51,590 --> 00:12:53,350
.בהרבה מקומות יש בתי כנסת עכשיו

218
00:12:53,770 --> 00:12:58,110
,היום יש הרבה
אבל אז אתה היית במדבר לחלוטין

219
00:12:58,540 --> 00:12:59,380
.מבחינה רוחנית

220
00:12:59,760 --> 00:13:03,360
היו קיבוצניקים שאתה הצלחת
?לחזק, לקרב, לעניין

221
00:13:04,200 --> 00:13:06,120
,כל מי שנפטר לו מישהו

222
00:13:06,390 --> 00:13:07,920
.היו באים בשאלות אליי

223
00:13:08,270 --> 00:13:11,590
,כל מי שיש לו בר מצווה
.הולכים לידיד

224
00:13:12,050 --> 00:13:14,630
,אני קונה להם תפילין
,אני קונה להם טלית

225
00:13:14,960 --> 00:13:17,790
אני מעלה אותם לתורה
.בבית כנסת שלי

226
00:13:18,080 --> 00:13:20,810
.עד היום
,עד היום באים מהקיבוצים

227
00:13:21,410 --> 00:13:23,180
.הולכים לידיד לעשות בר מצווה

228
00:13:24,590 --> 00:13:26,450
.יש חתונה, גם מזמינים אותי

229
00:13:27,630 --> 00:13:29,170
?אתה עוד בקשר איתם
.כן-

230
00:13:29,610 --> 00:13:33,580
...המבוגרים שבהם, אתה יודע, הם ממש
,אני אומר לך-

231
00:13:35,390 --> 00:13:37,400
.אין שבוע שלא באים אליי לבית

232
00:13:37,740 --> 00:13:38,510
.באים לבקר

233
00:13:39,870 --> 00:13:44,960
.בסוכות, תראה, באים לסוכה
.כן, באים

234
00:13:45,020 --> 00:13:48,700
,ככה, לעת זקנה
?יש להם יותר הרהורי תשובה 

235
00:13:49,150 --> 00:13:51,440
.יש כאלה
.כבר הרגלתי אותם

236
00:13:52,210 --> 00:13:56,500
?אתה יודע מה"
.כדאי לך לברך, כדאי לך

237
00:13:57,360 --> 00:13:58,930
.כדאי לך"
,אתה יודע

238
00:13:59,460 --> 00:14:02,560
,זה לא שלנו האוכל"
.זה של הקב"ה

239
00:14:02,630 --> 00:14:03,730
."צריך להגיד לו תודה"

240
00:14:04,170 --> 00:14:04,730
?מה הם אומרים

241
00:14:05,040 --> 00:14:06,880
.הם אומרים: "אז נגיד
."תגיד מה אומרים

242
00:14:07,510 --> 00:14:08,730
.אני נותן להם כיפה

243
00:14:11,680 --> 00:14:12,290
...כן

244
00:14:13,340 --> 00:14:15,910
,בגיל 83 עוד נשארים חלומות

245
00:14:15,950 --> 00:14:18,450
או שאתה רק רוצה
?להמשיך כאילו את מה שקיים

246
00:14:18,980 --> 00:14:21,370
:כל יום יש לי חלום אחד

247
00:14:22,280 --> 00:14:24,100
אני מתפלל על הנכדים שלי

248
00:14:26,140 --> 00:14:30,320
,שילכו בדרך של התורה

249
00:14:32,000 --> 00:14:34,350
אבל יש להם מידה אחרת

250
00:14:35,050 --> 00:14:39,180
,של אהבה ושל נתינה
.ושל כבוד לי ולאשתי

251
00:14:40,310 --> 00:14:43,730
- כל מה שרוצה סבא
.כולם מתייצבים

252
00:14:43,810 --> 00:14:45,450
:אז תגיד להם
.אני רוצה שתחזרו בתשובה

253
00:14:46,380 --> 00:14:46,820
.הלוואי

254
00:14:48,160 --> 00:14:51,270
.סבא, סבא, עכשיו אנחנו בדור אחר"

255
00:14:51,930 --> 00:14:54,110
."סבא, אנחנו צריכים עכשיו לעשות חיים"

256
00:14:54,830 --> 00:14:57,110
,אמרתי לו: "זה לא נקרא חיים
."זה נקרא מתים

257
00:14:58,370 --> 00:14:58,860
,זה לא חיים

258
00:14:59,820 --> 00:15:01,660
.זה מתים

259
00:15:02,570 --> 00:15:09,700
- כל מצווה שעברה ולא עשית אותה
.הלכה, הפסדת

260
00:15:10,720 --> 00:15:14,410
.זה לא גלגל של אוטו שמסתובב כל הזמן

261
00:15:15,360 --> 00:15:17,570
?אז מה עושים
?איך מחזקים את הדור הזה? איך אתה

262
00:15:17,580 --> 00:15:22,550
?יש לך איך לגשת אליהם
.הצלחת עם אחד הנכדים או אחד ה...? -כן

263
00:15:22,890 --> 00:15:27,670
,כן, יש כמה נכדים
.שממש הם צמודים אליי

264
00:15:28,240 --> 00:15:31,980
.אבל אצלי בבית ממושמעים כולם

265
00:15:32,350 --> 00:15:37,370
,וכשאומרים לך, "סבא, זה לא הדור הזה
?זה עתיק" - מה אתה אומר להם

266
00:15:37,900 --> 00:15:41,540
.כל מה שהצלחת היום - הצלחת
.לא הצלחת - עבר

267
00:15:42,480 --> 00:15:45,290
.זה לא חוזר. זה לא חוזר
.חבל על הזמן

268
00:15:45,890 --> 00:15:48,790
מי שלא הולך בדרכי אבות
.הוא אבוד

269
00:15:49,280 --> 00:15:52,100
.דרכי אבות זה העיקר

270
00:15:52,770 --> 00:15:56,160
.זהו. לשמור את מסורת האבות

271
00:15:56,800 --> 00:16:02,260
,ההורים שלי היו תמימי דרך
.לא ידעו שום דבר

272
00:16:03,380 --> 00:16:07,590
,ישר. תפילה זה תפילה
,"שמע ישראל" זה "שמע ישראל"

273
00:16:08,350 --> 00:16:09,490
,חגים זה חגים

274
00:16:11,260 --> 00:16:13,390
.פסח, מקפידים על כל דבר

275
00:16:13,810 --> 00:16:17,500
.היו חיים שלווים, שקטים

276
00:16:18,160 --> 00:16:21,140
?אתה מתגעגע לחיים של פעם
.כן-

277
00:16:21,340 --> 00:16:22,470
?למה אתה מתגעגע

278
00:16:23,490 --> 00:16:28,390
.התמימות, האמונה
.זה מה שחשוב

279
00:16:29,350 --> 00:16:34,840
זה מה שחשוב ליהודי
.שיהיה תמים עם השם אלוקיך

280
00:16:35,030 --> 00:16:40,480
תמים. לא בשביל זה שיגידו
."שאני טוב או שיגידו "כל הכבוד

281
00:16:41,240 --> 00:16:44,380
.לא. זה ביני לבין השם

282
00:16:45,180 --> 00:16:49,270
:לא בשביל שדודו יגיד לי
."אתה בסדר"

283
00:16:50,540 --> 00:16:54,550
,זה שהוא יגיד לי בסדר או לא בסדר
.זה לא חשוב

284
00:16:55,170 --> 00:16:58,880
 אתה יודע, כשחיפשתי מרואיינים
,בגילך לתוכנית

285
00:16:59,460 --> 00:17:02,120
,זה הדור, שאתה יודע
.'שעלה לארץ וכו

286
00:17:02,660 --> 00:17:05,550
,חשבתי על הרבה אנשים
.וכולם, אתה יודע, הלכו

287
00:17:06,380 --> 00:17:08,700
ולפעמים אני חושב גם על אנשים
.בגיל שלך

288
00:17:08,730 --> 00:17:14,930
 ,איך זה להיות, אתה יודע
,שרוב החברים שלך, האחים, בני הדודים

289
00:17:14,950 --> 00:17:15,780
?בכלל הם לא פה

290
00:17:17,240 --> 00:17:22,300
 איך זה? אתה לא מרגיש שכל הדור
?...הזה...? זה כואב לך ביום-יום ש

291
00:17:22,330 --> 00:17:26,580
ודאי. כל הזמן אני ואשתי
,מזכירים את ההורים

292
00:17:26,910 --> 00:17:32,570
,מזכירים איך היו
.איזו אהבה, איזו אחדות

293
00:17:34,300 --> 00:17:35,270
.אי אפשר לתאר

294
00:17:36,150 --> 00:17:39,220
,מה שהיה, ההורים שלי איך שהיו

295
00:17:39,540 --> 00:17:44,230
,הייתי ילד קטן
.אבל אימא שלי סיפרה והאחים הגדולים

296
00:17:44,260 --> 00:17:45,580
.נפטרו כבר האחים שלי

297
00:17:46,120 --> 00:17:49,290
.אחותי נפטרה
.האחים הגדולים נפטרו

298
00:17:50,290 --> 00:17:51,580
.אנחנו נשארנו שני אחים

299
00:17:52,090 --> 00:17:56,290
.אח שלי בן 92
.או או-

300
00:17:56,630 --> 00:17:57,570
 .כן
.שיהיה בריא-

301
00:17:57,830 --> 00:18:00,090
.הוא עם חמצן במיטה

302
00:18:02,050 --> 00:18:02,850
.הוא לא יכול לצאת

303
00:18:03,380 --> 00:18:07,330
.אני לוקח אותו לבית כנסת עם עגלה

304
00:18:09,030 --> 00:18:11,390
,יושבים, אנחנו אומרים דברי תורה

305
00:18:11,820 --> 00:18:13,650
.אנחנו אומרים תהילים ביחד

306
00:18:14,430 --> 00:18:17,670
 .הוא צלול
.הוא קורא תהילים, הוא הכול

307
00:18:18,670 --> 00:18:23,410
 ,כשכל החידלון הזה
,המוות הזה מקיף אותך

308
00:18:23,430 --> 00:18:28,020
,אחים, אימא, אתה יודע
.חברים שאני מניח היו לך

309
00:18:28,040 --> 00:18:30,830
,זה לא מפחיד גם כן
?אתה יודע, שאתה מתקרב ל-120

310
00:18:33,480 --> 00:18:42,490
,האמת, האמונה שיש לי
.היא הדבר הכי חשוב בשבילי

311
00:18:43,160 --> 00:18:48,460
.אני אומר שמה שירצה השם זה טוב

312
00:18:49,210 --> 00:18:52,710
אז ידיד, אני מאחל לך
.באמת עד 120. -תודה

313
00:18:52,880 --> 00:18:56,110
,ושכל הנכדים, תרווה מהם נחת

314
00:18:56,120 --> 00:18:57,970
.ומכל הילדים. -בעזרת השם

315
00:18:58,740 --> 00:19:01,890
."כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד"

316
00:19:02,900 --> 00:19:04,590
.ידיד בנימין, תודה רבה לך

317
00:19:04,900 --> 00:19:05,490
.תהיו בריאים

318
00:19:06,290 --> 00:19:09,560
.וחבל שלא ישבתם אצלנו לאכול משהו, לשתות

319
00:19:10,410 --> 00:19:12,420
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה