x
מרן הרב יצחק יוסף

הרב יצחק יוסף: פרשת יתרו התשע"ח - הלכות קריאת שמע

מרן הרב יצחק יוסף

עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע של שחרית? שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף שליט"א, שנערך במוצאי שבת פרשת יתרו התשע"ח