מסע בין נשמות – ראיון עם שמעון ורחל אוחנה, שאיבדו את בנם שטבע בכנרת

ערוץ הידברות

בחוה"מ פסח תשע"ז טבע למוות איתמר אוחנה, בן קריית שמונה, במהלך שחייה בכנרת. דודו כהן נפגש עם הוריו, שמעון ורחל אוחנה, לשיחה על אובדן, כאב, נחמה – ובעיקר אמונה

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,030 --> 00:00:04,550
האמת היא שאני גם מרגיש הרבה שמחה
.כי בשבילי זה כמו עקידת יצחק

2
00:00:04,710 --> 00:00:05,250
?עד כדי כך

3
00:00:05,260 --> 00:00:08,680
..."אשא עיניי אל ההרים"

4
00:00:12,230 --> 00:00:15,590
,תנסו לייצר משהו שמחייב אתכם
...שמאלץ אתכם. בלי זה

5
00:00:28,870 --> 00:00:32,360
,היום אנחנו הולכים לריאיון
.שהוא מאוד לא פשוט גם בשבילי

6
00:00:32,920 --> 00:00:37,230
משפחת אוחנה איבדה את בנה איתמר
.במהלך חול המועד פסח האחרון

7
00:00:37,860 --> 00:00:42,230
איתמר נכנס לכינרת
.ויצא ממנה רק אחרי שבעה ימים

8
00:00:42,980 --> 00:00:45,000
.הוא טבע במהלך שחייה

9
00:00:45,460 --> 00:00:48,840
,שבעה ימים כל מדינת ישראל
,בפרט קריית שמונה

10
00:00:48,870 --> 00:00:50,910
,עקבו אחריו, עקבו אחרי המשפחה

11
00:00:51,580 --> 00:00:52,650
.והלב פשוט נקרע

12
00:00:52,820 --> 00:00:57,390
,אבל היום כשמדברים עם המשפחה
,אנחנו נשמע קצת מהי אמונה אמיתית

13
00:00:57,480 --> 00:01:01,260
נשמע מה זה חוסן
.ומאיפה הם מקבלים את הכוחות

14
00:01:01,740 --> 00:01:02,740
.אז בואו נשמע אותם

15
00:01:04,210 --> 00:01:06,690
.שלום, שמעון ורחל אוחנה
.שלום-

16
00:01:07,590 --> 00:01:10,560
.אנחנו נפגשים פה
,אתם תושבי קריית שמונה

17
00:01:11,260 --> 00:01:15,390
אבל אני חושב שכל המדינה
.עקבה אחרי הסיפור שלכם

18
00:01:15,990 --> 00:01:19,820
בחול המועד פסח האחרון
,הבן שלכם איתמר נעלם בכינרת

19
00:01:20,380 --> 00:01:22,940
טבע. הגופה שלו נמצאה
.אחרי כמה ימים. -שבעה ימים

20
00:01:23,060 --> 00:01:26,400
שבעה ימים. אני חושב
שלא היה בית בישראל

21
00:01:26,420 --> 00:01:29,730
.שלא עקב אחרי הדבר האיום הזה

22
00:01:30,660 --> 00:01:32,950
.ואנחנו נפגשים פה כמה חודשים אחרי

23
00:01:33,240 --> 00:01:35,770
קודם כול תודה בכלל
.שהסכמתם להתראיין

24
00:01:35,800 --> 00:01:39,740
...אני יודע שזה לא היה
כן, התלבטנו אם להתראיין או לא-

25
00:01:39,770 --> 00:01:42,870
.כי זה קצת עוד טרי כל הנושא הזה

26
00:01:43,190 --> 00:01:44,700
,רחל קצת התנגדה

27
00:01:44,710 --> 00:01:47,630
?אבל דיברתי ו... -מה הכריע את הכף בסוף

28
00:01:48,500 --> 00:01:50,890
.היא רוצה שידעו על איתמר

29
00:01:51,300 --> 00:01:52,390
.בזה היא... -שידעו על איתמר

30
00:01:52,410 --> 00:01:55,540
...כן, שידעו מי זה היה איתמר באמת ו

31
00:01:56,760 --> 00:01:58,750
.זה היה חשוב לה
.אז בואו נתחיל באמת-

32
00:01:59,100 --> 00:02:02,440
.בואו תספרו לי על איתמר
.אני יודע שעברתם איתו תהליך לא פשוט

33
00:02:03,320 --> 00:02:05,120
?מה היה בעצם
.עוד לפני המקרה ההוא

34
00:02:05,140 --> 00:02:07,430
.איתמר, נתחיל איתו מגן

35
00:02:07,540 --> 00:02:09,470
איתמר היה ילד היפראקטיבי

36
00:02:10,740 --> 00:02:13,540
.ADHD ,עם לקות למידה
.כן-

37
00:02:14,040 --> 00:02:17,760
.הוא היה ילד לא שגרתי, בוא נגיד
.חינוך מיוחד. -כן-

38
00:02:19,340 --> 00:02:23,590
,בכל מקום במשרד החינוך
,איפה שהוא לא היה, בבתי ספר

39
00:02:23,610 --> 00:02:26,750
,לא משנה מה
.תמיד זרקו לי אותו

40
00:02:27,150 --> 00:02:28,960
,"הילד לא מתאים"
,"קשה הילד"

41
00:02:29,350 --> 00:02:31,410
,"צריך טיפול"
."צריך כדורים"

42
00:02:31,700 --> 00:02:34,320
וכל הזמן התנגדנו. כל הזמן הלכנו איתו
,על כל מיני דברים

43
00:02:34,980 --> 00:02:37,520
,אתה יודע, טבעיים ולא כימי

44
00:02:37,960 --> 00:02:39,610
.כימיקלים וכל מיני כאלה
...התנגדנו ל-

45
00:02:39,630 --> 00:02:42,980
התנגדנו לכל מה
.שהם נתנו לנו לקחת, ריטלין

46
00:02:42,990 --> 00:02:45,560
לאורך כל הזמן התנגדתם לריטלין
?...או שמתי שהוא

47
00:02:45,790 --> 00:02:48,350
,בהתחלה התחלנו איתו טיפולים טבעיים

48
00:02:48,370 --> 00:02:52,230
.שזה שחייה טיפולית, ג'ודו, כל מיני דברים
.רכיבה על סוסים-

49
00:02:52,630 --> 00:02:57,420
,זה עזר? -זה עזר
אבל למערכת החינוך אין סבלנות לטבעי

50
00:02:57,430 --> 00:03:01,270
אז הם התעקשו
.שנלך איתו על ריטלין

51
00:03:02,570 --> 00:03:07,980
,אבל... והלכנו איתו עם ריטלין
.אבל הוא לא תמיד רצה את הריטלין

52
00:03:08,010 --> 00:03:09,350
.אז התמודדנו
?מה זה עשה לו-

53
00:03:09,370 --> 00:03:12,320
.זה... -עשה לו לא טוב
כאבי ראש וחוסר-

54
00:03:12,370 --> 00:03:13,970
.תיאבון לאכול
.בחילות וכל מיני דברים-

55
00:03:15,090 --> 00:03:16,780
.כל מני דברים
,הוא ממילא היה רזה

56
00:03:17,570 --> 00:03:21,250
,אז ככה שלא עשה לו טוב הריטלין

57
00:03:22,150 --> 00:03:24,700
,ואני גם נגד כימיקלים, כל הכימיקלים

58
00:03:25,080 --> 00:03:28,470
אז ניסו בדרך הטבעית
.לנסות לעבוד איתו

59
00:03:28,600 --> 00:03:30,830
הומאופאתים, כל מיני דברים כאלה
.עשינו איתו

60
00:03:31,130 --> 00:03:32,920
.הלכנו איתו והשקענו המון כסף

61
00:03:33,610 --> 00:03:36,560
,הלכנו הפוך ממה שהם רצו
,כי רצינו את מה שטוב לילד

62
00:03:36,880 --> 00:03:37,830
.לא מה שטוב להם

63
00:03:38,240 --> 00:03:42,610
אז להם זה לא התאים, אז זרקו לי אותו
.מבית הספר הזה לבית ספר אחר

64
00:03:42,770 --> 00:03:44,900
:אתה מבין? אמרתי
.אני עם הילד הזה הולך עד הסוף

65
00:03:45,800 --> 00:03:47,320
...זרקו לי אותו לא משנה מאיפה שלא

66
00:03:47,390 --> 00:03:50,430
:כל יום שני וחמישי קוראים לי
.שמעון, הילד, בלגן

67
00:03:51,130 --> 00:03:53,490
.אני שואל, "אבא, לא עשיתי כלום
."סתם מתנכלים אליי

68
00:03:53,510 --> 00:03:56,100
.הבלגן היה במערכת הלימודים
.במערכת הלימודים-

69
00:03:56,120 --> 00:03:58,140
?אבל במשפחה איך הוא היה
...איך הוא השתלב? -במשפחה הוא היה ילד

70
00:03:58,620 --> 00:04:02,070
...ילד... קשה לי לדבר עליו כי הוא

71
00:04:03,300 --> 00:04:05,690
.ילד מפונק
,ילד מפונק, ילד שאוהב לעזור-

72
00:04:05,780 --> 00:04:09,160
ילד שאבא ואימא
?הם בשבילו הכול בעולם, כן

73
00:04:09,180 --> 00:04:11,050
...כי כל דבר
והאחים שלו, הוא אוהב

74
00:04:11,090 --> 00:04:13,050
.את האחים הקטנים ואת הנכדים

75
00:04:13,290 --> 00:04:16,580
...תמיד עם ילדים, תמיד
.ילד ש... הוא היה מתנדב בגנים

76
00:04:16,910 --> 00:04:17,960
.הוא היה עושה התנדבויות

77
00:04:18,350 --> 00:04:23,020
בהרבה מקומות הוא היה נותן מעצמו המון
לקהילה. -אז במשפחה ובלימודים

78
00:04:23,040 --> 00:04:24,970
.זה היה בעצם דברים שונים
.דברים שונים-

79
00:04:25,010 --> 00:04:26,590
...הוא, בחיי היום-יום שלו

80
00:04:27,960 --> 00:04:30,360
בחיי היום-יום שלו הוא עשה דברים
.שאנחנו באמת לא ידענו

81
00:04:30,370 --> 00:04:33,490
,ואנחנו יודעים, הוא ילד חם
,הוא ילד עם המון נתינה

82
00:04:33,850 --> 00:04:36,430
.המון נתינה
...זה בא מהבית. גם אנחנו

83
00:04:36,580 --> 00:04:38,180
.תראה, זה בא מהבית

84
00:04:38,540 --> 00:04:40,310
,כל ועדת השמה שהייתי שם
:הייתי אומר להם

85
00:04:40,330 --> 00:04:42,520
.חבר'ה, אני לא מוותר
.הילד הזה הוא יצליח

86
00:04:42,570 --> 00:04:43,920
?אתם לא רוצים אותו
.הוא יצליח

87
00:04:43,980 --> 00:04:44,980
.אני אומר לכם שהוא יצליח

88
00:04:45,320 --> 00:04:48,710
.אז שמו אותו בכיתה קטנה יותר

89
00:04:49,910 --> 00:04:50,940
.לא מתאים גם שם

90
00:04:51,550 --> 00:04:54,160
.הוציאו אותו לחצור
.הוציאו אותו לחצור, כמו שהיא אומרת-

91
00:04:54,200 --> 00:04:56,390
,גם שם, בבית ספר
.גם שם לא הסתדר להם

92
00:04:56,850 --> 00:05:00,420
:הוא האמין שהוא יצליח או שהוא אמר
?אבא, אימא, אני כישלון

93
00:05:00,450 --> 00:05:01,770
.לא, הוא לא היה אף פעם כישלון

94
00:05:02,000 --> 00:05:04,060
?לא, מה הוא חשב על עצמו
:לא, הוא אומר לי

95
00:05:04,080 --> 00:05:07,320
,אבא, אני רוצה להצליח
.אבל אתה רואה מה שעושים לי

96
00:05:07,620 --> 00:05:11,090
,כל פיפס קטן שאני עושה, כל העולם עליי
.כי יש לי תדמית לא טובה

97
00:05:11,320 --> 00:05:13,870
.זה מה שהעבירו למעשה במערכת החינוך

98
00:05:13,950 --> 00:05:15,970
...העבירו כל הזמן שהילד
.מה שכתוב

99
00:05:16,320 --> 00:05:19,080
.הרי רואים מה שכתוב
.לפי זה גם יודעים איך להתנהג לילד

100
00:05:19,240 --> 00:05:21,440
.וזה לא נכון, ממש לא
.פסלו לי אותו

101
00:05:21,890 --> 00:05:24,390
מתקשרת אליי הקב"טית של העירייה

102
00:05:24,700 --> 00:05:26,180
,ואומרת לי: שמעון, שמע
.יש מקום אחרון

103
00:05:26,720 --> 00:05:28,560
...אף אחד כבר
.מכל המקומות זרקו לך אותו

104
00:05:28,820 --> 00:05:30,210
.יש מקום אחרון
?אתה מוכן

105
00:05:30,640 --> 00:05:33,740
.אמרתי: מה שתגידי. הילד רוצה
.אני אומר לך שהילד רוצה

106
00:05:34,360 --> 00:05:35,740
:היא אמרה לי
."יש את "קריית הנוער

107
00:05:36,510 --> 00:05:40,050
,שמה היא קהילה קטנה
.לומדים פרטני וזה

108
00:05:40,310 --> 00:05:42,820
.יתאים לו? שמה יש הרבה עבריינים
.היא אמרה לי את האמת

109
00:05:43,130 --> 00:05:45,140
,יש שם הרבה עבריינים
.מעשנים וכל מיני כאלה

110
00:05:45,660 --> 00:05:47,800
.אמרתי לה: זה לא מפריע לי
.אני אומר לך שלא

111
00:05:48,890 --> 00:05:50,970
,באתי לאיתמר
.סיפרתי לו את מה שסיפרתי

112
00:05:50,990 --> 00:05:53,950
אמרתי לו: שמע, רוצים אותך
?ב"קריית הנוער". אתה מוכן

113
00:05:53,970 --> 00:05:55,300
.הוא אומר לי: אבא, מה שתגיד
.אני הולך

114
00:05:55,450 --> 00:05:56,440
.מה שאתה אומר לי, אני הולך

115
00:05:56,860 --> 00:05:58,740
אמרתי לו: אבל פה אתה צריך
.להיות רציני, פה תוכיח

116
00:05:59,290 --> 00:06:03,800
.פה אין, אתה כבר מסיים י"ב
.אין לי עם מי לדבר

117
00:06:04,540 --> 00:06:06,470
,הוא אומר לי: אבא, יש לי שנתיים
,י"א ו-י"ב

118
00:06:06,870 --> 00:06:09,590
בשנתיים תן לי, תראה, אני אוכיח לך
.מה שאף אחד לא הוכיח לך

119
00:06:10,250 --> 00:06:11,420
במשך השנתיים האלה

120
00:06:12,260 --> 00:06:14,570
- הוא הצליח להוציא תעודה של מייקרוסופט

121
00:06:15,300 --> 00:06:16,440
,פירוק והרכבת מחשבים

122
00:06:17,600 --> 00:06:18,990
.פירוק והרכבת פלאפונים

123
00:06:19,390 --> 00:06:20,630
.כל זה בתחום שהוא למד

124
00:06:22,660 --> 00:06:23,620
.בגרות טכנולוגית

125
00:06:24,200 --> 00:06:26,420
,תסתכל בשנתיים מה הילד עשה
.מהפך

126
00:06:27,190 --> 00:06:29,440
.והוא אומר לי: אבא, אני לא לוקח
,אתה יודע, אמרו לי ריטלין

127
00:06:29,450 --> 00:06:30,910
.אני בלי ריטלין, רק שתדע
.בלי ריטלין-

128
00:06:30,930 --> 00:06:31,640
.אני בלי ריטלין

129
00:06:32,640 --> 00:06:34,410
,כל הזמן אני לוקח את הכדור
.זורק אותו

130
00:06:34,980 --> 00:06:36,620
,אני אמרתי לו: תשמע
...קח, זה בשבילך, בשביל

131
00:06:36,980 --> 00:06:37,540
.הוא אומר לי: אין בעיה

132
00:06:37,590 --> 00:06:39,300
,"הוא היה אומר לי "בסדר
,אבל לא היה לוקח את הכדור

133
00:06:39,320 --> 00:06:39,910
.לא היה לוקח

134
00:06:40,340 --> 00:06:43,600
,הילד, אני אומר לך
.הצליח ברמות על

135
00:06:43,890 --> 00:06:46,080
הוא אומר לי: אבא, אני רוצה ללכת
.למכינה צבאית

136
00:06:46,710 --> 00:06:48,200
?אמרתי לו: אתה בטוח
...לפני זה הוא היה גם בזמן ה-

137
00:06:48,230 --> 00:06:49,970
."היה שלוש שנים ב"אחריי
."ב"אחריי-

138
00:06:50,040 --> 00:06:51,350
?אמרתי לו: אתה בטוח
...עוד שנה אתה

139
00:06:51,380 --> 00:06:52,990
.בוא תתגייס וזה
,אומר לי: לא, אבא

140
00:06:53,010 --> 00:06:56,290
,אני לא רוצה. אני רוצה להתגייס
.אבל אחרי שאני עושה שנת מכינה

141
00:06:57,420 --> 00:07:01,490
.אני רוצה ללכת לרב יעיש בקצרין
.שמעתי, שם מכינה חבל על הזמן

142
00:07:02,000 --> 00:07:04,350
.אמרתי לו: איתמר, אין לי בעיה
.זה עולה לי כסף

143
00:07:04,780 --> 00:07:06,870
,אם אתה רציני
.אני הולך לשלם פה המון כסף

144
00:07:07,050 --> 00:07:08,800
אמרתי לו: 1,250 שקלים לחודש
.אני משלם

145
00:07:09,280 --> 00:07:10,780
:הוא אומר לי
.אבא, אתה לא תתאכזב

146
00:07:11,900 --> 00:07:12,520
.אמרתי לו: איתך

147
00:07:13,400 --> 00:07:14,130
.אני איתך עד הסוף

148
00:07:15,090 --> 00:07:17,960
.באתי, רשמתי אותו
.התקשרתי למכינה בקצרין

149
00:07:18,870 --> 00:07:21,000
,באו, אמרו: אין בעיה
,שיעלה לכאן לעשות בחינות

150
00:07:21,030 --> 00:07:23,020
,יעשה את כל התהליך
.את מה שצריך לעשות

151
00:07:23,660 --> 00:07:26,510
.במקביל דיברתי עם הרב יעיש פה
.אתה מכיר אותו, נכון? -ודאי

152
00:07:26,680 --> 00:07:27,800
.ואנחנו מכירים טוב

153
00:07:28,110 --> 00:07:30,130
,אמרתי לו: תראה
?איתמר רוצה. מה אתה אומר

154
00:07:30,560 --> 00:07:31,970
,הוא אמר לי: הוא רוצה
.עכשיו אני רוצה אותו

155
00:07:32,180 --> 00:07:34,250
תגיד להם במכינה
.שהוא דיבר עם הרב יעיש

156
00:07:34,480 --> 00:07:35,200
.במילים האלה

157
00:07:35,800 --> 00:07:37,750
:אין בעיה. איתמר אומר לי
.אבא, אני הולך

158
00:07:39,020 --> 00:07:41,600
עלה. אני כל יום הייתי מתקשר
.או עולה אליו

159
00:07:41,620 --> 00:07:45,090
,אני הייתי עולה
,כי הייתי קשור אליו

160
00:07:45,110 --> 00:07:48,400
...כל כך קשור אליו ברמות ש
,מכל שבעת הילדים

161
00:07:49,110 --> 00:07:53,690
גם יעידו כל ועדות השמה למיניהן
בקריית שמונה

162
00:07:54,240 --> 00:07:55,920
:שתמיד הייתי אומר
,יש לי שבעה ילדים

163
00:07:55,940 --> 00:07:57,190
אבל יש לי רק את איתמר

164
00:07:57,580 --> 00:07:58,510
.ובו אני מאמין

165
00:07:58,810 --> 00:08:00,750
,זה שאתם לא מאמינים לי בו
.אני מאמין בו

166
00:08:01,400 --> 00:08:02,890
.אז הוא הגיע למה שהגיע

167
00:08:03,390 --> 00:08:06,160
הגיע למכינה, עשה דברים
.שאני לא האמנתי

168
00:08:06,200 --> 00:08:08,570
,אני אישית, בתור אבא שלו
הייתי בשריון

169
00:08:08,800 --> 00:08:10,270
,ועשיתי מה ש... באמת

170
00:08:10,700 --> 00:08:11,680
,מה שהוא עשה
אני לא יודע

171
00:08:11,700 --> 00:08:13,620
אם אני הייתי מסוגל לעשות
את מה שהוא עשה

172
00:08:13,900 --> 00:08:16,250
.במשך חצי השנה של המכינה

173
00:08:16,920 --> 00:08:19,440
,בחצי שנה הם עשו
.זה "שבוע נאור" נקרא

174
00:08:19,470 --> 00:08:22,380
אתה יודע, יש להם שבוע כזה
.שהוא שבוע מטורף

175
00:08:23,150 --> 00:08:27,850
,בשיא השלגים מכניסים אותם למים
.עושים בלי נעליים אפזצט"אות

176
00:08:27,880 --> 00:08:29,210
:אני אמרתי
?איתמר, איך אתה עושה

177
00:08:29,230 --> 00:08:30,190
.אמר לי: אבא, אני עובר את זה

178
00:08:30,860 --> 00:08:31,950
."עשה את כל "שבוע נאור

179
00:08:32,060 --> 00:08:33,860
.מסלול עם האופניים
,עשה מסלולים מיוחדים-

180
00:08:34,120 --> 00:08:37,610
מסלולי אופניים, כל מיני סללומים

181
00:08:37,630 --> 00:08:39,700
,וכל מיני כאלה
.שלא עושים את זה בצבא

182
00:08:40,110 --> 00:08:43,340
זה הם עושים להם את זה שם בכוונה
,בשביל לחשל אותם

183
00:08:43,350 --> 00:08:44,780
.בשביל שבצבא יהיה להם יותר קל

184
00:08:45,180 --> 00:08:46,440
.באמת הוא עשה את כל התהליך

185
00:08:47,020 --> 00:08:48,900
.ושמה הוא התחיל עוד משהו טוב

186
00:08:49,250 --> 00:08:50,500
.שמה הוא התחיל משהו מעולה

187
00:08:51,710 --> 00:08:55,350
,הוא היה ביישן מהבחינה של לבוא ולדבר
.הוא היה ביישן

188
00:08:56,160 --> 00:08:59,940
.עשו את המסלול מירושלים לקצרין

189
00:09:00,240 --> 00:09:01,590
.זה מין מסע כזה, אתה יודע

190
00:09:01,870 --> 00:09:04,300
.הם עושים קטע, עולים לאוטובוס
.קטע אחר מחליפים אותם

191
00:09:06,010 --> 00:09:08,040
.הגיע לסיום
.אנחנו הגענו לסיום

192
00:09:08,560 --> 00:09:11,680
:עכשיו, הרב יעיש אומר
,טוב, אחרי שסיימנו את הסיום

193
00:09:12,150 --> 00:09:13,060
?מי רוצה לדבר

194
00:09:13,630 --> 00:09:14,400
.אף אחד לא דיבר

195
00:09:15,010 --> 00:09:16,360
.אז הרב יעיש אומר: איתמר

196
00:09:16,890 --> 00:09:19,240
:איתמר קם והתחיל לתת ולדבר

197
00:09:19,440 --> 00:09:21,850
איזה כיף היה ומשפחות
...ונסענו ועשינו

198
00:09:21,990 --> 00:09:23,700
.פתאום אתה רואה ילד אחר לגמרי

199
00:09:24,490 --> 00:09:27,970
,שבוע לאחר מכן הוא התחיל להיות חזן
.עולה לקרוא בתורה

200
00:09:28,340 --> 00:09:31,270
."ושבתות "דה בסט

201
00:09:31,600 --> 00:09:33,490
,היה מעלה אותם
.היה מקפיץ את הישיבה

202
00:09:33,770 --> 00:09:35,760
:הרב יעיש אומר לי
.שמעון, אתה חייב לתת לו על השכם

203
00:09:35,810 --> 00:09:38,000
,הילד הזה פשוט
,אתה לא מבין

204
00:09:38,070 --> 00:09:42,350
.הוא ברמות, אני לא מאמין
.זה לא איתמר שאתה מכיר

205
00:09:42,630 --> 00:09:45,080
:אחי מאיר בא אליי, אומר לי
.שמעון, אתה חייב לתת פרגון לאיתמר

206
00:09:45,410 --> 00:09:47,210
?אמרתי לו: מה קרה לך
.כל הזמן אני נותן פרגונים

207
00:09:47,600 --> 00:09:49,980
...לא, לא, פה יש לו
.רואים, רואים משהו

208
00:09:50,410 --> 00:09:53,850
,ליל הסדר, חננאל, הבכור, ואיתמר

209
00:09:54,000 --> 00:09:55,850
הם לקחו על עצמם
.את כל הניהול

210
00:09:57,430 --> 00:09:59,530
,ליל הסדר כזה אני לא מכיר שנים

211
00:09:59,710 --> 00:10:01,360
,לא אצל אימא
.לא אצל חברים

212
00:10:02,600 --> 00:10:07,230
,אני עשיתי ליל הסדר בבית
אבל ליל הסדר האחרון שעשינו

213
00:10:07,880 --> 00:10:10,700
.זה משהו, לא רצה להיגמר

214
00:10:10,710 --> 00:10:14,100
אימא, בדרך כלל היא גומרת לאכול
,והכול, גומרת את הזה

215
00:10:14,110 --> 00:10:15,520
,ישר היא רוצה ללכת הבית
.בורחת

216
00:10:15,800 --> 00:10:16,890
.יאללה, זהו, זהו, בואו נגמור

217
00:10:17,830 --> 00:10:20,880
,בליל הסדר הזה אימא פתאום ישבה
.לא רצתה לזוז

218
00:10:21,280 --> 00:10:25,900
היא כל כך התלהבה והיא מסתכלת
,ונהנית מכל רגע עם הילד

219
00:10:26,180 --> 00:10:28,500
,עם איתמר ועם חננאל
.איך שהם מנהלים

220
00:10:28,680 --> 00:10:30,960
,אתה קורא עכשיו
,אתה תעצור, אתה תעשה

221
00:10:31,010 --> 00:10:33,720
,אתה תעשה את ההצגה הזו
.אתה תקום. אתה לא מבין

222
00:10:34,020 --> 00:10:36,210
...זה דבר
.הם עשו משהו חדש

223
00:10:36,450 --> 00:10:38,980
.הם הביאו כל מיני יציאת מצרים

224
00:10:40,100 --> 00:10:41,970
.אני לא יודע
זה בא משמיים

225
00:10:41,980 --> 00:10:43,910
,כאילו לזכור את הדברים האלה
.זה בטוח

226
00:10:44,240 --> 00:10:47,760
?איפה זה תופס אתכם
?באיזה מקום אתה היית באותו רגע

227
00:10:47,770 --> 00:10:51,760
זהו, ביום לאחר ליל הסדר

228
00:10:52,080 --> 00:10:53,490
"יצאנו ליער "פארק האיילים

229
00:10:54,000 --> 00:10:55,820
.ברמת הגולן, ביער אודם

230
00:10:56,980 --> 00:11:00,860
בחמש בבוקר, בחמש וחצי
,אני קמתי לנץ

231
00:11:01,570 --> 00:11:04,790
.כי רציתי להספיק דברים
.קמתי לנץ לפני, שנוכל להפסיק דברים

232
00:11:05,130 --> 00:11:06,130
.איתמר קם לפניי

233
00:11:06,950 --> 00:11:09,560
,הוא יושב בראש השולחן
.יושב ומנסה טלפונים לחברים

234
00:11:10,320 --> 00:11:11,740
:אני אומר לו
?איתמר, מה קמת מוקדם

235
00:11:12,020 --> 00:11:13,870
.לא ישנת כמעט כל הלילה
?מה קרה לך

236
00:11:14,770 --> 00:11:16,990
,הוא אומר לי: לא, אבא
.לא עונים לי החבר'ה

237
00:11:17,000 --> 00:11:18,070
.אני מתקשר ואף אחד לא עונה לי

238
00:11:18,330 --> 00:11:20,450
.אמרתי: כולם ישנים
?מה, תגיד לי, אתה בסדר

239
00:11:20,470 --> 00:11:21,150
?מה, אתה שפוי

240
00:11:21,930 --> 00:11:26,200
הוא אומר לי: לא, קבענו בשעה שש
.להיפגש במקום ומשמה נוסעים

241
00:11:26,700 --> 00:11:27,690
.אני אומר לו: אין בעיה

242
00:11:28,070 --> 00:11:29,650
.איתמר, לא עושים שטויות

243
00:11:30,840 --> 00:11:32,660
:אני אומר לך מעכשיו
.לא עושים שטויות

244
00:11:32,970 --> 00:11:34,130
:הוא אומר לי
?אבא, אתה סומך עליי

245
00:11:34,140 --> 00:11:35,020
.אני מחזיר את כולם

246
00:11:35,770 --> 00:11:37,470
.אני אחראי על כולם
.כולם חוזרים איתי

247
00:11:37,810 --> 00:11:38,630
.אני אחראי, אל תדאג

248
00:11:38,660 --> 00:11:40,550
.אנחנו לא עושים שטויות
?זו הייתה הפעם האחרונה שראית אותו-

249
00:11:40,810 --> 00:11:42,550
.זו הפעם האחרונה שראיתי אותו
?רחל, מתי את-

250
00:11:43,380 --> 00:11:45,880
.הוא בא, הוא חיפש את הרב-קו
?...אמרתי לו: איתמר, מה

251
00:11:46,130 --> 00:11:47,740
.לא נורא, אז תעזוב את הרב-קו

252
00:11:48,110 --> 00:11:50,560
.אני אמצא לך אותו לפעם הבאה
.סע עם החברים

253
00:11:50,580 --> 00:11:52,340
,מקסימום, אתה רוצה
.אני אתן לך כסף

254
00:11:52,860 --> 00:11:54,990
.רק תיסע
.אני ידעתי, הוא רצה ליהנות

255
00:11:55,290 --> 00:11:58,160
אז באיזו נקודה קיבלתם
.את הבשורה שהוא נעלם? -זהו

256
00:11:59,890 --> 00:12:02,490
.אני קיבלתי את הזה ב-14:30

257
00:12:02,820 --> 00:12:06,720
.ב-14:30 טלפון צלצל אליי
,אני לא עניתי

258
00:12:07,400 --> 00:12:10,250
"כי לא יכולתי, הייתי עם ה"קלאב קאר
,עם הנכדים

259
00:12:10,540 --> 00:12:12,720
."עשינו את הסיבוב של "פארק האיילים

260
00:12:12,980 --> 00:12:15,010
.מין פעילות
,אז הייתי באמצע טיול

261
00:12:15,030 --> 00:12:15,800
.אמרתי: לא נענה

262
00:12:16,440 --> 00:12:18,160
,מי שזה
.אני אתקשר אליו יותר מאוחר

263
00:12:19,570 --> 00:12:22,010
,אני ממשיך לנסוע
.הוא מתקשר לחננאל, הבן הגדול

264
00:12:22,440 --> 00:12:22,970
.הוא איתנו

265
00:12:23,720 --> 00:12:24,470
:הוא אומר לו
?איפה אבא

266
00:12:25,250 --> 00:12:26,500
:הוא אומר לו
,אבא פה, הוא כבר מגיע

267
00:12:26,530 --> 00:12:27,860
.עוד דקה
.הנה, אני רואה את אבא

268
00:12:27,890 --> 00:12:29,380
.בדיוק הגעתי
.הוא אומר: הנה אבא

269
00:12:29,730 --> 00:12:31,430
,הוא בא, נותן לי את הטלפון
.מדבר איתי

270
00:12:31,770 --> 00:12:33,930
...הוא אומר לי
.מי זה? -מכלוף, אח שלי-

271
00:12:35,040 --> 00:12:41,190
...אחי, שהיה רוב הזמן ב
.שהוא ידע את כל המידע לפני כולם

272
00:12:41,210 --> 00:12:42,120
.הוא הראשון שידע

273
00:12:42,640 --> 00:12:46,130
הוא ב-12:30
.כבר ידע את כל המקרה

274
00:12:46,150 --> 00:12:48,200
.הוא לא ידע על איתמר
.ידעו רק על שניים

275
00:12:48,810 --> 00:12:50,560
.ידעו על שניים מהמרכז
.לא אמרו שלושה

276
00:12:50,580 --> 00:12:53,110
,אמרו כל הזמן שניים
.אם אתם שמעתם או זוכרים

277
00:12:53,560 --> 00:12:55,330
תמיד דיברו על שניים
.ולא דיברו על השלישי

278
00:12:55,930 --> 00:12:57,050
.אז הוא מדבר איתי
:הוא אומר לי

279
00:12:57,060 --> 00:12:58,840
?שמעון, מה נשמע
?מה המצב? מה קורה

280
00:12:58,850 --> 00:13:00,340
?הכול בסדר? מי איתך
.אמרתי לו: כולם

281
00:13:01,330 --> 00:13:01,920
?כולם איתך

282
00:13:02,130 --> 00:13:03,980
,אמרתי לו: מכלוף
?מה זאת אומרת כולם? קרה משהו

283
00:13:04,960 --> 00:13:06,070
.הוא אומר לי: לא
?מי איתך

284
00:13:06,080 --> 00:13:08,990
.אמרתי לו: הנכדים, חננאל וזה

285
00:13:09,550 --> 00:13:11,870
:ועוד פעם אני חוזר, אומר לו
?מכלוף, קרה משהו לאיתמר

286
00:13:12,860 --> 00:13:13,800
.אתה לא סתם מתקשר

287
00:13:14,250 --> 00:13:15,360
:הוא אומר לי
?מה הקשר לאיתמר

288
00:13:15,940 --> 00:13:17,550
?אמרתי לו: לא, קרה משהו לאיתמר

289
00:13:18,380 --> 00:13:19,930
כי אתה לא סתם
.שואל את השאלה הזאת

290
00:13:20,300 --> 00:13:21,440
אתה לא שואל אותי
."מי איתך"

291
00:13:22,320 --> 00:13:24,440
השאלה הזאת אומרת לך
.כאילו משהו קרה

292
00:13:24,460 --> 00:13:26,440
.אני הרגשתי כאילו משהו נחתך לי

293
00:13:26,630 --> 00:13:28,720
?אמרתי לו: קרה משהו לאיתמר
.תגיד לי מה קרה לאיתמר

294
00:13:29,330 --> 00:13:30,910
.מה? תגיד לי
.ואני התחלתי לבכות

295
00:13:31,550 --> 00:13:32,710
.הלב נפל לי לרגליים

296
00:13:33,290 --> 00:13:34,780
.הלב נפל לי לאצבעות של הרגליים

297
00:13:34,810 --> 00:13:37,340
הרגשתי כולי כאילו התהפך עליי העולם

298
00:13:37,350 --> 00:13:38,860
.כי הרגשתי שמשהו קרה

299
00:13:39,600 --> 00:13:40,780
הוא לא דיבר איתי בכלל
.על איתמר

300
00:13:41,230 --> 00:13:43,070
:אני ישר אמרתי לו
?קרה משהו לאיתמר

301
00:13:43,640 --> 00:13:45,370
.הוא אומר לי: לא, לא
.בינתיים אין שום תשובות

302
00:13:45,380 --> 00:13:46,550
,אבל אל תדאג
.לא קרה כלום

303
00:13:46,860 --> 00:13:49,270
לא... אני רק שאלתי
.אם איתמר איתכם

304
00:13:49,550 --> 00:13:51,650
.איתמר לא איתך
.אמרתי לו: מכלוף, קרה משהו לאיתמר

305
00:13:52,120 --> 00:13:53,910
.ומשמה התחלתי והתחלתי לבכות

306
00:13:54,030 --> 00:13:55,710
:אז הוא אומר לי
.טוב, תישאר שם

307
00:13:55,940 --> 00:13:57,900
.מאיר בדרך אליך
.אחי, מאיר

308
00:13:58,220 --> 00:13:59,440
.בדרך אליך
.אתה לא נוסע

309
00:13:59,810 --> 00:14:01,460
.תישאר שמה
.אתה עם הנכדים והילדים

310
00:14:01,490 --> 00:14:02,610
.מאיר יבוא לאסוף אותך

311
00:14:02,770 --> 00:14:04,140
?רחל, איפה את היית באותו זמן

312
00:14:05,330 --> 00:14:10,610
,הנכדים היו איתנו
.אז ארגנתי את הנכדים לאוטו

313
00:14:11,290 --> 00:14:13,770
.חגרתי אותם, הכנסתי את הציוד לאוטו

314
00:14:14,420 --> 00:14:17,060
,ופתאום אני רואה את שמעון צועק

315
00:14:17,480 --> 00:14:19,840
,והילדה, אחת הבנות
.התחילה לבכות

316
00:14:20,230 --> 00:14:22,140
?אני אומרת: מה קרה
.והם לא עונים לי

317
00:14:22,190 --> 00:14:24,170
?שמעון, מה קרה
.לא עונים לי

318
00:14:24,930 --> 00:14:27,060
?הילה, אפשר לדעת מה קורה

319
00:14:27,760 --> 00:14:29,190
?למה אבא צועק
?מה העניינים

320
00:14:29,310 --> 00:14:30,470
.לא אמרו לי שום דבר

321
00:14:30,500 --> 00:14:33,310
עד שאני רואה את הילה
:מתכתבת עם החברה

322
00:14:34,180 --> 00:14:36,670
."יש סיכוי שאיתמר טבע בכינרת"

323
00:14:36,690 --> 00:14:38,440
הילה, את יכולה להגיד לי
?מה קורה

324
00:14:39,240 --> 00:14:40,320
.ואני עם הנכד עליי

325
00:14:40,330 --> 00:14:42,590
.הוא נרדם עליי על הידיים גם בדרך

326
00:14:42,950 --> 00:14:44,670
.אתה לא יכול להגיד שום דבר

327
00:14:45,030 --> 00:14:46,690
.עד שאח שלו פתאום אסף אותו

328
00:14:46,710 --> 00:14:48,020
.ואני אומרת לו: שמעון, תירגע

329
00:14:48,420 --> 00:14:53,270
.יכול להיות שעוד ימצאו אותו
אני לא לקחתי בשום אופן בראש

330
00:14:53,710 --> 00:14:55,550
,שהוא טבע
כי אני, היה לי במחשבה

331
00:14:55,560 --> 00:14:57,540
.שהוא בטוח נעלם איפשהו בחוף

332
00:14:58,270 --> 00:15:00,180
,אולי לא מוצאים אותו
,משהו כזה

333
00:15:00,220 --> 00:15:02,350
.שמחפשים אותו
,שמעון, אל תדאג

334
00:15:02,370 --> 00:15:04,990
.עוד ימצאו אותו
?מה אתה בלחץ

335
00:15:05,010 --> 00:15:06,010
?מה אתה מתחיל לבכות

336
00:15:06,080 --> 00:15:07,840
.לא, אני, הייתה לי הרגשה לא טובה
אבל הם לא סיפרו לי-

337
00:15:08,380 --> 00:15:10,750
.מה קרה, מה היה

338
00:15:10,770 --> 00:15:13,260
הם לא סיפרו לי כל הדרך
.עד שלא הגעתי הביתה

339
00:15:14,020 --> 00:15:16,730
מאז בעצם מתחיל סרט
.שאורך שבוע שלם

340
00:15:17,270 --> 00:15:18,380
.מחפשים את הגופות

341
00:15:19,130 --> 00:15:22,390
.מצאו שתי גופות בהתחלה
.איתמר היה אחרון. -כן

342
00:15:22,940 --> 00:15:24,900
?מה עובר עליכם במהלך השבוע הזה

343
00:15:24,910 --> 00:15:26,900
.זה נראה לי שבוע הזוי
,שבוע מטורף-

344
00:15:27,070 --> 00:15:28,950
.שבוע של לחץ, המון לחץ

345
00:15:29,070 --> 00:15:31,460
.כמו מתוך חלום
.שבוע של לחץ, המון לחץ-

346
00:15:31,920 --> 00:15:33,660
אבל מה עשיתם שם
?כל היום בעצם

347
00:15:33,700 --> 00:15:35,870
חיפושים. כל הזמן היינו
.באי-ודאות כזו

348
00:15:35,880 --> 00:15:37,960
...אתה יודע, אתה נמצא במקום שאתה לא

349
00:15:38,290 --> 00:15:39,380
.קודם כול אתה מסתכל

350
00:15:39,780 --> 00:15:43,290
עזוב שחותכים את החוף מקצה לקצה

351
00:15:43,310 --> 00:15:46,770
בשביל לראות אולי באיזושהי פינה
יש איזו גופה שנשלתה

352
00:15:47,000 --> 00:15:49,970
.וימצאו
.לא, לא היה

353
00:15:50,260 --> 00:15:51,480
?האמנתם בכלל שימצאו אותו

354
00:15:51,630 --> 00:15:53,490
.אני האמנתי
.הייתה לי אמונה כל כך חזקה

355
00:15:53,490 --> 00:15:56,500
גם משהו שקרה לי
.בליל שביעי של פסח

356
00:15:56,920 --> 00:15:57,500
.לי זה קרה

357
00:15:57,800 --> 00:15:59,800
,אני קורא את הזה
:אז כתוב שמה

358
00:15:59,820 --> 00:16:02,010
."ולא ניחם אלוהים"

359
00:16:02,410 --> 00:16:04,320
...אז אמרתי
.וזה חזר אליי כל הזמן

360
00:16:04,340 --> 00:16:06,450
,תמיד הייתי חוזר
.הייתי חוזר להתחלת השורה

361
00:16:06,900 --> 00:16:08,690
,אז אמרתי: "לא" - לירן

362
00:16:10,300 --> 00:16:12,600
.("נחמן ("ניחם"), איתמר ("אלוהים

363
00:16:13,180 --> 00:16:14,080
.וזה כל הזמן עלה לי

364
00:16:14,570 --> 00:16:17,780
עוד לפני שידענו בכלל
.שיש מציאה, שמצאו מישהו

365
00:16:18,380 --> 00:16:20,060
,אני אומר לך
מוציאים אותם לפי הסדר הזה

366
00:16:20,280 --> 00:16:21,190
.ומוציאים אותם עכשיו

367
00:16:21,210 --> 00:16:23,840
...ואנחנו יוצאים בליל שבעי של פסח
?אבל האמנת שימצאו אותם חיים-

368
00:16:24,080 --> 00:16:26,550
...לא, לא. אני ידעתי שהם לא
...מתי הבנתם שהם לא-

369
00:16:26,560 --> 00:16:29,370
.אני ידעתי שהם כבר לא בחיים
,הכינו אותנו נפשית-

370
00:16:30,220 --> 00:16:32,390
.אחרי יומיים-שלושה
אמרו לנו שהם לא בחיים-

371
00:16:32,420 --> 00:16:34,000
.והם כבר בפנים עמוק

372
00:16:34,910 --> 00:16:39,400
:האמת היא, גם אני אמרתי לבן, לחננאל

373
00:16:39,410 --> 00:16:41,410
.תעשה טובה, תלך לרב קוק

374
00:16:41,560 --> 00:16:43,870
,יום אחרי שהודיעו לנו שהוא טבע

375
00:16:43,890 --> 00:16:45,960
,אמרתי לו: חננאל, תעשה טובה

376
00:16:46,430 --> 00:16:49,150
,תעלה לרב קוק
.תבקש ממנו ברכה

377
00:16:49,890 --> 00:16:52,540
אז הוא אמר לנו
שהוא עלה לרב קוק

378
00:16:52,560 --> 00:16:54,810
.והרב קוק כבר אמר לו מראש

379
00:16:54,870 --> 00:16:57,890
:הוא פלפל עם העיניים והוא אמר לו
?אתה אח של איתמר אוחנה

380
00:16:59,260 --> 00:17:00,840
.קח בחשבון שהם לא בחיים

381
00:17:01,540 --> 00:17:08,680
והוא אמר לו שיברכו כמה שיותר
,"בורא פרי האדמה"

382
00:17:08,980 --> 00:17:14,140
כדי שהאדמה שבמים
תשמור עליהם ותפלוט אותם שלמים

383
00:17:14,180 --> 00:17:15,280
.בלי נזק, בלי כלום

384
00:17:15,720 --> 00:17:18,320
אתה יודע, בדרך כלל
,כשבן אדם מת

385
00:17:18,340 --> 00:17:21,000
,אז הגופה מתנפחת
.משתנה, מתעוותת

386
00:17:21,950 --> 00:17:28,510
והוא אמר לו גם: תקראו כמה שיותר אנשים
.קריאת שמע מלאה על המיטה

387
00:17:29,160 --> 00:17:33,780
עכשיו, הוא אמר לו: נכון שאתה
בתור אח שלו לא קורא את קריאת שמע

388
00:17:33,810 --> 00:17:34,570
?כמו שצריך

389
00:17:34,960 --> 00:17:38,650
אני רוצה שקודם כול אתה
ועוד שלושה אנשים שקרובים למשפחה

390
00:17:39,110 --> 00:17:43,130
.שיקראו קריאת שמע מלאה על המיטה
?מה זאת אומרת "מלאה"? כולל הכול-

391
00:17:43,170 --> 00:17:46,810
.הכול, כדי שיבוא למנוחת עולמים

392
00:17:47,800 --> 00:17:53,130
והוא אמר לו שהקב"ה זימן
את שלוש הנשמות האלה

393
00:17:53,350 --> 00:17:56,290
לקחת את הגזרה
.שהייתה אמורה להיות על עם ישראל

394
00:17:57,870 --> 00:17:59,270
?הוא אמר איזו גזרה
.זה מה שהוא אמר

395
00:17:59,300 --> 00:18:01,410
,הוא לא אמר. -הוא לא אמר
...הוא אמר: גזרה שהייתה אמורה

396
00:18:01,420 --> 00:18:03,760
.הייתה אמורה להיות גזרה על עם ישראל
.הוא לא פירט-

397
00:18:04,260 --> 00:18:06,780
.הוא לא פירט, אבל הוא אמר
ושלושתם לקחו את הגזרה-

398
00:18:06,780 --> 00:18:07,520
.של עם ישראל

399
00:18:07,860 --> 00:18:10,350
,ואתם בעצם שבעה ימים
החשש הכי גדול

400
00:18:10,450 --> 00:18:14,820
,זה שלא תמצאו
.ואז זה סיפור בלי סוף בעצם

401
00:18:14,860 --> 00:18:15,630
.נכון

402
00:18:15,910 --> 00:18:17,590
...אחד הקטעים הכי מרגשים

403
00:18:17,850 --> 00:18:20,720
.היו הרבה צילומים בכינרת באמת

404
00:18:21,800 --> 00:18:23,790
.כל הזמן עקבו אחרי המשפחות

405
00:18:23,810 --> 00:18:25,600
,בהתחלה שלוש המשפחות
.אחרי זה אתם

406
00:18:26,230 --> 00:18:32,170
הייתה אימא שלך שהיא הייתה שם
.ואמרה דברי אמונה מאוד מחזקים

407
00:18:32,190 --> 00:18:32,930
.ממש

408
00:18:35,000 --> 00:18:36,720
.בוא תחזור על מה שהיא אמרה בעצם

409
00:18:36,900 --> 00:18:41,250
...תראה, אימא אמרה
קודם כול היא לא ירדה אלינו

410
00:18:41,380 --> 00:18:42,110
.כל שבעת הימים

411
00:18:42,800 --> 00:18:44,400
:ביום השביעי היא אמרה
.אני חייבת לרדת

412
00:18:44,910 --> 00:18:46,280
.אני יורדת להביא את איתמר

413
00:18:46,330 --> 00:18:48,130
.היא באה בסביבות 10:30

414
00:18:49,930 --> 00:18:54,030
היא באה למים וככה היא מדברת
:עם המים. היא אומרת להם

415
00:18:54,040 --> 00:18:56,590
,יא בני, איתמר
.אני באתי להחזיר אותך הביתה

416
00:18:56,960 --> 00:18:57,560
.במילים האלה

417
00:18:57,940 --> 00:19:00,320
.אני באתי לפה
.אני חוזרת איתך היום הבית

418
00:19:01,310 --> 00:19:02,990
.באו כל המשפחה, היו סביבה

419
00:19:03,540 --> 00:19:05,620
.והיא כל כך האמינה בזה

420
00:19:05,660 --> 00:19:08,200
:היא האמינה. היא אומרת
.אני מפה היום חוזרת הבית עם הנכד

421
00:19:09,070 --> 00:19:09,810
.וככה זה קרה

422
00:19:10,550 --> 00:19:12,240
אנחנו, ב-13:30
,כבר ידענו תשובה

423
00:19:12,990 --> 00:19:14,860
כי מצאו פחות או יותר עצם

424
00:19:15,340 --> 00:19:17,730
.ורצו רק לוודא שזה באמת איתמר

425
00:19:18,270 --> 00:19:22,660
אז לקח קצת עוד שעתיים
.עד שאימתו את הבדיקה והכול

426
00:19:23,400 --> 00:19:27,000
ואז בשעה 16:00 ומשהו
,נסענו לזיהוי

427
00:19:27,730 --> 00:19:29,330
.לזהות את איתמר

428
00:19:29,380 --> 00:19:32,320
?אתם זיהיתם בעצמכם
.אני זיהיתי-

429
00:19:32,340 --> 00:19:33,930
?איך עומדים בדבר כזה

430
00:19:34,580 --> 00:19:36,050
...אני אמרתי
.אני נסעתי עם מכלוף

431
00:19:36,100 --> 00:19:38,320
.הרי מכלוף עובד במועצה הדתית

432
00:19:38,340 --> 00:19:40,250
.הוא עובד כל כך הרבה שנים

433
00:19:41,840 --> 00:19:44,660
,אמרתי לו: מכלוף, אתה בא איתי
.ואני, לא בטוח שאני אראה אותו

434
00:19:44,710 --> 00:19:46,820
אני רוצה שאתה תראה. תגיד לי
.אתה אם כדאי לי לראות או לא

435
00:19:47,240 --> 00:19:51,090
אם כדאי לי לראות את איתמר
.או לא כדאי לי לראות את איתמר

436
00:19:51,420 --> 00:19:53,930
רחל, את בכלל לא לקחת
.את זה בחשבון. -לא, לא

437
00:19:54,000 --> 00:19:55,600
.אני, לא
.אני נשארתי בחוף

438
00:19:55,620 --> 00:19:57,780
.הייתי בחוף עם הילדים

439
00:19:58,860 --> 00:20:00,260
.ללכת לזהות - לא

440
00:20:00,320 --> 00:20:04,090
:מה שכן, אמרתי
...ברגע ש... באמת, הגופה

441
00:20:04,740 --> 00:20:07,940
,איתמר יצא שלם
.כמו שהרב קוק אמר וצפה

442
00:20:08,130 --> 00:20:09,640
.הוא יצא שלם, מבריק

443
00:20:09,690 --> 00:20:13,660
.גם השניים האחרים יצאו מבריקים, שלמים

444
00:20:13,700 --> 00:20:16,240
אפילו חברת קדישא היו בהלם

445
00:20:16,790 --> 00:20:18,200
.איך שהם יצאו מהמים

446
00:20:18,350 --> 00:20:21,440
:גם הצוללנים, הם אמרו
זה נדיר למצוא ככה גופה

447
00:20:21,630 --> 00:20:23,780
.שבעה ימים בתוך המים

448
00:20:24,880 --> 00:20:26,720
:אז אמרתי לשמעון
,שמעון, תעשה טובה

449
00:20:26,960 --> 00:20:28,030
.לך תראה אתה

450
00:20:28,170 --> 00:20:32,040
...אחרי שתראה, אני
,איך אומרים? ביקשנו ממכלוף

451
00:20:32,060 --> 00:20:36,780
,אני ושאר האחים
שאנחנו רוצים לבקש ממנו סליחה

452
00:20:37,110 --> 00:20:39,580
לפני שעולים לבית העלמין
.עם כל האנשים

453
00:20:40,310 --> 00:20:42,910
.להתוודות קצת
,אתה יודע, אחים רבים

454
00:20:43,350 --> 00:20:45,590
.יש ויכוחים, יש... -כן, ודאי
.זו משפחה-

455
00:20:46,510 --> 00:20:50,910
,אז כדי שלא יהיו ייסורי מצפון
אז ביקשנו ללכת אליו

456
00:20:51,260 --> 00:20:55,250
.וראינו אותו
.באמת, איך שהוא היה נראה, מבריק

457
00:20:56,010 --> 00:20:59,550
,כשאני הגעתי לשם
,כשאני הגעתי עם מכלוף לזהות

458
00:21:00,240 --> 00:21:01,790
:אמרתי למכלוף
.אני רוצה לראות אותו ראשון

459
00:21:02,630 --> 00:21:04,850
לא יודע, הרגשתי
.שאני רוצה לראות אותו ראשון

460
00:21:05,680 --> 00:21:07,260
פתחו. ראיתי את איתמר

461
00:21:07,910 --> 00:21:10,070
יושב בצורה כזאת
.כאילו ישן

462
00:21:10,530 --> 00:21:11,810
,תיקח אותו, שים אותו בחוף

463
00:21:12,600 --> 00:21:15,030
,כאילו ישן, ילד ישן
.לא מת

464
00:21:16,940 --> 00:21:19,910
."ישני עפר"
.זו שינה כי הם יקומו בעזרת השם

465
00:21:20,210 --> 00:21:24,370
וישן. אתה לא רואה ילד
,באיזשהו מצב

466
00:21:24,460 --> 00:21:28,240
,וואו, מגעיל. אתה רואה ילד
,את איתמר, כמו שאני ראיתי אותו

467
00:21:28,490 --> 00:21:29,790
.עם זקן, ככה

468
00:21:30,760 --> 00:21:34,280
:אימא שלך אמרה גם
...תגידו תודה שקיבלתם אותו

469
00:21:34,310 --> 00:21:36,170
.תשע עשרה שנה
,זה היא אמרה לי עוד לפני-

470
00:21:36,180 --> 00:21:39,150
זה היא אמרה לי ביום הראשון שזה קרה
.והיא הייתה אצלי פה בבית

471
00:21:39,260 --> 00:21:40,640
?כמה זה נתן לכם כוחות

472
00:21:40,670 --> 00:21:42,890
.אימא, תמיד יש לה
.אנחנו איבדנו שני אחים

473
00:21:43,420 --> 00:21:44,630
.אנחנו משפחה שכולה
.לצערנו, היא למודת שכול-

474
00:21:44,920 --> 00:21:48,160
,אנחנו משפחה שכולה
:אז היא באה והיא אומרת

475
00:21:49,140 --> 00:21:53,670
,תשמע, קיבלת פיקדון 19 שנה
.נהנית ממנו

476
00:21:53,800 --> 00:21:56,300
.זה לא שלך
.תגיד תודה לאבא שבשמיים

477
00:21:56,520 --> 00:21:57,790
?תגידו, ואיך אוספים כוחות

478
00:21:57,830 --> 00:22:03,010
.אנחנו יושבים פה
,ברחבה הזאת הייתה סוכת אבלים

479
00:22:03,800 --> 00:22:05,590
.שבעה לא פשוטה

480
00:22:06,320 --> 00:22:10,440
,אחרי זה כולם קמים
וכמו תמיד, המשפחה נשארת לבד

481
00:22:10,470 --> 00:22:12,310
.עם ההתמודדות, עם הזיכרונות

482
00:22:12,460 --> 00:22:14,900
.קשה, קשה
.כל יום נהיה יותר קשה

483
00:22:15,410 --> 00:22:18,830
.אנחנו משפחה שמאמינים
...אנחנו לא

484
00:22:18,910 --> 00:22:19,920
.זו לא הצגה, זה אמיתי

485
00:22:20,390 --> 00:22:23,450
...אנחנו משפחה שמאמינים ש

486
00:22:25,390 --> 00:22:29,700
,קשה, אבל זו המציאות
.שעשה כאן את התיקון שלו, לפי דעתי

487
00:22:31,090 --> 00:22:32,060
.קשה לנו עם זה

488
00:22:33,660 --> 00:22:36,660
טוב, אז מה שנשאר זה
.באמת האמונה שהיא מנחמת

489
00:22:36,870 --> 00:22:39,570
,אמונה ונחמה
,שבלעדיה באמת אנחנו היינו תלושים

490
00:22:39,610 --> 00:22:43,430
,כי בן אדם שאין לו אמונה
,אז בכלל כאילו זה סתם היה

491
00:22:43,480 --> 00:22:46,950
,זה סתם קרה, אנחנו סתם פה
.כביכול בלי אמונה

492
00:22:46,980 --> 00:22:50,340
.בטח. איתמר לא קרוי סתם איתמר

493
00:22:50,970 --> 00:22:54,550
,כשהייתי בהיריון באיתמר
,הייתי הולכת לשיעורים פה, בקריית שמונה

494
00:22:54,610 --> 00:22:57,170
לאיזו רבנית מצפת
,"מ"המקווה הלבן

495
00:22:57,180 --> 00:22:59,360
.מ"הצדיק הלבן" בצפת, בעיר העתיקה

496
00:23:00,140 --> 00:23:02,720
ותוך כדי השיעורים
.היא דיברה על שמות

497
00:23:02,740 --> 00:23:05,770
ואז היא דיברה על איתמר
.שזה שם מאוד גבוה

498
00:23:06,280 --> 00:23:09,370
.ואז אמרתי: בלי נדר
נראה מתי הוא ייוולד

499
00:23:09,430 --> 00:23:11,390
.ואז אולי אני אקרא לו איתמר

500
00:23:11,400 --> 00:23:13,350
אני בדרך כלל לוקחת שמות
.לפי הפרשיות

501
00:23:13,600 --> 00:23:18,520
אז באמת איתמר נולד בדיוק
.בתקופה של הילדים של אהרון הכוהן

502
00:23:19,130 --> 00:23:20,910
,הילדים של אהרון הכוהן

503
00:23:20,910 --> 00:23:23,950
.ומי שהיה שמה זה איתמר

504
00:23:24,820 --> 00:23:26,260
.אז אמרתי: טוב, נקרא לו איתמר

505
00:23:26,440 --> 00:23:30,920
ובאמת, הבאתי אותה גם
.בתור סגירת מעגל

506
00:23:30,940 --> 00:23:34,450
עשינו גם שיעור איתה
.לעילוי נשמתו

507
00:23:34,470 --> 00:23:35,600
?ומה אתם מבקשים עכשיו

508
00:23:36,510 --> 00:23:39,220
.כוחות
.אני רוצה הרבה כוחות

509
00:23:39,410 --> 00:23:41,860
אתם מרגישים
.שאתם מקבלים כוחות? -כן

510
00:23:43,250 --> 00:23:46,000
רחל? -אני מרגיש
,כי אני רואה את כולם איתי

511
00:23:46,330 --> 00:23:49,020
הרבה תומכים. -כן, אנחנו אוספים
,את הכוחות בשביל הילדים

512
00:23:49,050 --> 00:23:50,760
.בשביל הבית, לנכדים

513
00:23:51,170 --> 00:23:53,120
,אנחנו אוספים את הכוחות
.אין לנו ברירה

514
00:23:53,190 --> 00:23:54,960
.עם זה שאנחנו מתפרקים כל פעם

515
00:23:55,410 --> 00:24:00,390
אנחנו אוספים תרומות לכבוד ספר התורה
.שאנחנו נעשה לאיתמר, בעזרת השם

516
00:24:00,850 --> 00:24:02,430
אנחנו מצפים שעוד במהלך השנה

517
00:24:02,970 --> 00:24:04,430
,נוציא ספר תורה לאיתמר

518
00:24:04,990 --> 00:24:08,290
שזה דבר שמאוד ירגש אותנו לעשות לו

519
00:24:08,690 --> 00:24:11,060
לכבודו. בנוסף לכל הדברים
.שאנחנו עושים

520
00:24:13,300 --> 00:24:16,710
טוב, אני מאחל לכם שבאמת
,גם הכוחות שאתם מקבלים היום

521
00:24:16,750 --> 00:24:19,010
תקבלו הרבה הרבה הרבה
.יותר כוחות. -אמן

522
00:24:19,020 --> 00:24:22,080
ובעזרת השם שתעשו
.עוד הרבה דברים לעילוי נשמתו

523
00:24:23,280 --> 00:24:26,370
.ויש דברים שאין עליהם נחמה כל כך
לא. -אז אי אפשר-

524
00:24:27,430 --> 00:24:30,210
,לגמרי. -קשה לנחם, זה לא פשוט

525
00:24:30,240 --> 00:24:33,600
,אבל אם זה נגזר עלינו
.זה מה שאימא אמרה

526
00:24:33,650 --> 00:24:35,660
.צריכים משיח, משיח
.זהו, רק זה

527
00:24:36,080 --> 00:24:37,300
,רק משיח. -רק משיח

528
00:24:37,340 --> 00:24:39,240
.שיביא לנו את היקרים שלנו

529
00:24:39,610 --> 00:24:41,250
.נכון. -שיבוא עם היקרים שלנו

530
00:24:41,520 --> 00:24:43,690
.אבל כוחות מאימא אני גם לוקח, המון

531
00:24:44,560 --> 00:24:45,340
.המון כוחות מאימא

532
00:24:46,160 --> 00:24:48,750
.אימא היא הכוח המניע

533
00:24:51,050 --> 00:24:54,620
טוב, אז המון תודה לכם
ששיתפתם אותנו בסיפור המרגש

534
00:24:54,640 --> 00:24:55,790
.והמחזק שלכם

535
00:24:56,720 --> 00:24:58,640
.ובעזרת השם רק שמחות
.אמן-

536
00:24:59,340 --> 00:25:00,950
?טוב, אז נלך למנחה
.נלך למנחה-

537
00:25:00,970 --> 00:25:02,050
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה