הרב ברוך רוזנבלום

ההבטחה לנצחון במלחמות - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

איך יתכן שצדיקים יגיעו למצב שירצו להתחתן עם שבויה גויה? איך מתייחסת התורה לאי שפיות זמנית? ובאילו זמנים מגיע יצר הרע לנסות ולהסית את האדם? הרב ברוך רוזנבלום בשיחה מיוחדת לחודש אלול