הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הרב ניסים יגן

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר מאיר את דמותו של הרב ניסים יגן זצ"ל, באמצעות סיפורים קצרים ומרגשים.