הרב גואל אלקריף

הקרבן של ליל הסדר - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

איך זכה יהודי פשוט בעשירות גדולה באופן מפליא? מהי עבודת המידות של כל יהודי בליל הסדר? ולמה יציאת מצרים גדולה יותר מכל הניסים לאירעו לעם ישראל במשך הדורות?