מגוון מרצים

הרב יצחק ורדי - מי שולט עלי?

מגוון מרצים

מדוע נאמר על יצר הרע "טוב מאוד"? הרב יצחק ורדי על ארבעת היסודות בבריאה