הרב מרדכי לוי

הרב מרדכי לוי - הגנה בטוחה

הרב מרדכי לוי

"ויהיה ערב ויהי בוקר השישי" – מה מיוחד ביום שישי שהוא קיבל את ה' הידיעה? רש"י מביא שני פירושים נפלאים. מהם? הצטרפו לשיחה המרתקת מפי הרב מרדכי לוי