x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - הזוהר הקדוש והרמב"ם

הרב זמיר כהן

האם יש סיכוי לתקן דברים שעשינו בעבר? כיצד נוכל לשפר את הקשר המשפחתי ואיזו הדרכה ניתן לקבל ע"פ הרמב"ם לשלום בית? הרב זמיר כהן עונה על כל השאלות