הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול - הבדידות הטובה והדחקות בפרנסה

הרב בניהו אבא שאול

במסכת עבודה זרה כתוב: "מאי מיתה? עניות, דאמר מר: ארבעה חשובים כמתים, אלו הן: עני, סומא, ומצורע, ומי שאין לו בנים". אילו נקודות טובות ניתן למצוא בדחקות הפרנסה? הרב בניהו אבא שאול, בהרצאה בנושא טרדות.