הרב ישי וליס

הרב ישי וליס - פרשת נשא

הרב ישי וליס

הרב ישי וליס בסדרת הרצאות על פרשת השבוע. בפרק זה ידבר הרב על פרשת נשא, הפרשה הארוכה ביותר מכל הפרשיות שבתורה.