הרב ליאור גלזר

הרב ליאור גלזר - דיני רחיצה בשבת ויום טוב

הרב ליאור גלזר

מהי גזרת הבלנים? והאם מותר להתרחץ ביום טוב? הרב ליאור גלזר משיב.