הרב רפאל יוכפז

הרב רפאל יוכפז - ממלכת שאול

הרב רפאל יוכפז

מדוע ניטלה המלכות משאול? מהי הסיבה למותו? ובמה חטא? הרב רפאל יוכפז בהרצאה על ממלכתו של שאול.