הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול - הפרנסה: אמצעי או מטרה

הרב בניהו אבא שאול

הספר החשוב חובת הלבבות, בלווי ביאוריו של הרב בניהו אבא שאול. בפרק זה ידבר הרב על נושא הפרנסה.