הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול - תלמוד ירושלמי: שביעית פרק א' הלכה ד'

הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול מסביר ומפרש את מסכת שביעית - תלמוד ירושלמי: פרק א' הלכה ד'.