הרב ישי וליס

הרב ישי וליס - פרשת וזאת הברכה

הרב ישי וליס

הרב ישי וליס בסדרת הרצאות על פרשת השבוע. בפרק זה יעסוק הרב בפרשת וזאת הברכה.