הרב ישראל ארנון

פלא יועץ - מהירות ומתינות

הרב ישראל ארנון

הספר החשוב פלא יועץ, בעל הבנה עמוקה בנפש האדם, בלווי ביאוריו, סיפוריו ומשליו של הרב ישראל ארנון. בפרק זה יעסוק הרב בנושא מהירות ומתינות.