הרב יצחק גלר

הרב יצחק גלר - שמיטה: חלק ד'

הרב יצחק גלר

"ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ": הרב יצחק גלר, בסדרת הרצאות על שורשי מצוות שנת השמיטה. לפניכם החלק הרביעי בסדרה.