הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון - ספסרות בסידור

הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון בסדרת משלים וסיפורים קצרים עם מוסר השכל מיוחד. והפעם: ספסרות בסידור