x
הרב ירמיהו אברמוב

הרב ירמיהו אברמוב - העם הנבחר, חלק ג’: בגד ולבוש

הרב ירמיהו אברמוב

אתה בחרתנו מכל העמים - הרב ירמיהו אברמוב בשיחה על מהותה של בחירת עם ישראל: מדוע נבחרנו, במה זה מחייב אותנו, ומדוע יש אנטישמיות.