הרב אייל אונגר

הנפש בראי היהדות: כפייתיות בעניין סדר וניקיון

הרב אייל אונגר

הרב ד"ר אייל אונגר על הכפייתיות בעיין סדר וניקיון, בפסיכולוגיה וביהדות.