הרב ישראל ארנון

פלא יועץ - לשדר חסרונות

הרב ישראל ארנון

הספר החשוב פלא יועץ, בעל הבנה עמוקה בנפש האדם, בלווי ביאוריו, סיפוריו ומשליו של הרב ישראל ארנון, עוסק הפעם בעניין שידור חסרונות לאחר.