הרב רחמים קצין

הרב רחמים קצין: עולמה המופלא של השירה

הרב רחמים קצין

כיצד שונה פעולתה של המנגינה מזו של המילים, ומזו של שתיהן יחד? הרב רחמים קצין על נפלאות השירה.