הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון: רב החובל באופק

הרב ישראל ארנון

שלוש פעמים ביום מגיע הילד להגיד שלום לאביו, רב החובל, ומתרגש. הרב ישראל ארנון עם משל מיוחד על הקשר של עם ישראל לקב"ה בשעת אמירת הקדושה.