הרב יצחק גלר

הרב יצחק גלר: שמיטה - משעבוד מצרים עד שנת השמיטה

הרב יצחק גלר

"ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ": הרב יצחק גלר על שורשי מצוות שנת השמיטה.