מגוון מרצים

שמות החיות והבהמות על פי התנ"ך - הרב מרדכי גור

מגוון מרצים

"ויקרא האדם שמות לכל החיות": הרב מרדכי גור על המשמעות שבקריאת השמות לחיות ולבהמות.