הרב יצחק גלר

הרב יצחק גלר - גנרטור של שבת

הרב יצחק גלר

שבת היא מקור הברכה ומסירות הנפש היא מקור הברכה: הרב יצחק גלר בסיפור מרתק: גנרטור של שבת.