הרב איתן כהנא

מסכת כלים: פרק טו

הרב איתן כהנא

בשיעור זה מבאר הרב איתן כהנא את פרק טו של מסכת כלים: כלי עץ, כלי עור, כלי עצם וכלי זכוכית – פשוטיהם טהורים. מה ההבדל בין כלי פשוט, שאינו בעל 'בית קיבול' לבין כלי שהוא בעל בית קיבול? זאת ועוד בהרצאה.