הרב מאיר גור

חכמת שלמה - השפעת הסביבה

הרב מאיר גור

אחד היסודות החשובים בתחילת ההתחזקות הרוחנית היא ההכרה בהשפעת הסביבה. הקאוצ'ר מאיר גול מסביר בשיחה מחזקת.