הרב ישראל ארנון

סיפור ומוסר בצידו - כך גדלים על ידי עמל

הרב ישראל ארנון

כדי להתקבל לישיבה, יש לעבור מבחן לא פשוט. אז איך הבחור, גיבור סיפורנו, הצליח לעבור את המבחן מבלי להשיב ולו על שאלה אחת?