x
הרב יצחק גלר

הקדיש שהביא למענק מהבנק ולמהפכה בחיי המנהל

הרב יצחק גלר

כמה חשוב אמירת קדיש או משניות לעילוי נשמת הנפטר? הרב יצחק גלר מביא לנו סיפור מצמרר בנושא הזה.