הרבנית ימימה מזרחי

לפתוח את כל השערים - הרבנית ימימה מזרחי

הרבנית ימימה מזרחי

הרבנית ימימה מזרחי בהרצאה קצרה לראש השנה. ההרצאות המלאות של הרבנית משודרות באתר "אשירה".

תמלול ההרצאה

1
00:00:23,750 --> 00:00:32,600
היום בעזרת השם נלמד להוציא את
,המקסימום מהזמן הזה שקוראים לו חודש אלול

2
00:00:32,670 --> 00:00:36,220
.מהזמן הזה שקוראים לו ראש השנה

3
00:00:36,550 --> 00:00:43,540
?ומה צריך לעשות, מה? מה
?כדי לזכות לכל הטוב שיש בזמן הזה

4
00:00:43,970 --> 00:00:46,450
?ומה כתוב בפרשת כי תבוא

5
00:00:46,710 --> 00:00:49,020
"...כי תבואו אל הארץ"

6
00:00:49,040 --> 00:00:54,920
."והיה כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם"

7
00:00:55,260 --> 00:00:57,530
?מה זה הפסוק המהמם הזה

8
00:00:57,930 --> 00:01:02,360
.ה' אומר: אני נותן לך, רק בואי

9
00:01:03,210 --> 00:01:07,040
,בחודש אלול לפני ראש השנה

10
00:01:07,290 --> 00:01:11,290
!ה' עורך לך שולחן עם הכול

11
00:01:11,730 --> 00:01:17,790
הנה זיווגים והנה בריאות
.והנה שמחה והנה פרנסה

12
00:01:17,990 --> 00:01:23,010
?את באה? את באה
כל מה שצריך לעשות זה לבוא

13
00:01:23,390 --> 00:01:26,260
.לתוך הימים המדהימים האלה

14
00:01:26,500 --> 00:01:32,040
.בנות, יש ביטוי מהמם בעברית
."קוראים לו: "באה בימים

15
00:01:32,390 --> 00:01:36,600
,שזה מה שמתפללים עליו בראש השנה
,אני רוצה לחיות

16
00:01:36,960 --> 00:01:39,620
,'אני רוצה להיות 'באה בימים

17
00:01:39,860 --> 00:01:44,100
,להגיע לגיל זקנה
,אבל לא סתם זקנה

18
00:01:44,360 --> 00:01:47,640
,'לא סתם להאריך ימים ב-א

19
00:01:47,980 --> 00:01:55,150
,אני רוצה להעריך ימים
.להעריך כל יום שאני נמצאת פה

20
00:01:56,050 --> 00:02:00,480
,אתן יודעות, בנות
סיפרתי כבר במיליון מקומות

21
00:02:00,870 --> 00:02:04,970
,שבשלושה חודשים האחרונים, לצערי

22
00:02:05,390 --> 00:02:08,550
הייתי צריכה ללכת להמון המון שבעות

23
00:02:08,900 --> 00:02:15,900
של המון המון בנים שכולים
,'שנהרגו במלחמה הזו ב'צוק איתן

24
00:02:16,330 --> 00:02:22,240
,ועוד כל כך הרבה פצועים
.פצוע שעוד לא התעורר בכלל מאז המלחמה

25
00:02:22,790 --> 00:02:29,870
,וכל הזמן הייתי רואה בשבעות האלה
,לא עלינו, לא עליכם

26
00:02:30,280 --> 00:02:37,200
הייתי רואה אותו מחזה, ולא הצלחתי להבין
,אותו עד שהוא ירד לי פתאום לתודעה

27
00:02:37,520 --> 00:02:39,670
,כל פעם הייתי יושבת עם האימא

28
00:02:39,900 --> 00:02:42,560
:ופתאום היא הייתה קמה, אומרת לי
,"סליחה, הרבנית"

29
00:02:42,750 --> 00:02:48,180
ואז הם נכנסים חבורת חיילים
,חברים שלו, מאובקים

30
00:02:48,190 --> 00:02:50,150
,באים עדיין מהמלחמה

31
00:02:50,420 --> 00:02:54,790
,והאימא מנשקת אותם ומחבקת אותם

32
00:02:55,170 --> 00:02:59,510
וכל פעם הייתי רואה את המחזה הזה
:ושואלת את עצמי

33
00:02:59,520 --> 00:03:01,870
?טוב, מה היא עושה? מה היא עושה

34
00:03:02,410 --> 00:03:06,910
ופתאום אחרי שראיתי את זה
- פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש

35
00:03:07,450 --> 00:03:16,900
פתאום הבנתי: האישה הזאת עכשיו
,ממששת בברייל את הבן שהיה לה

36
00:03:17,380 --> 00:03:21,710
היא מריחה את המדים שלהם
ונזכרת במדים שלו

37
00:03:21,720 --> 00:03:25,200
,שהיא כיבסה לו רק לפני כמה ימים

38
00:03:25,500 --> 00:03:30,160
והיא מרגישה את הגובה שלהם
.שזה ממש ממש הגובה שלו

39
00:03:30,670 --> 00:03:34,650
:ופתאום חשבתי לעצמי
?ימימה, מה אומרים בחגים

40
00:03:34,820 --> 00:03:36,920
?שהחיינו". כולנו חיים"

41
00:03:37,140 --> 00:03:41,330
וקיימנו" - יש לנו"
?קיום פרנסה ואוכל ברוך השם

42
00:03:41,530 --> 00:03:44,750
?"והגענו" - מה זה "הגענו"

43
00:03:44,880 --> 00:03:49,090
.הזכות לנגוע באלה שלידנו

44
00:03:49,290 --> 00:03:54,220
,לחבק את הילד שלנו
,לחבק את אימא שלנו

45
00:03:54,450 --> 00:03:56,440
,לחבק את אחותנו

46
00:03:56,670 --> 00:04:04,340
מפני שבחודש אלול ובראש השנה
.מחליטים אם זה יהיה שלך עוד פעם או לא

47
00:04:04,780 --> 00:04:10,330
כי יכול להיות שבמצוות שלך כלפיו
,את לא משהו

48
00:04:10,530 --> 00:04:14,430
.בברכת המזון, בתפילות, בצניעות

49
00:04:14,700 --> 00:04:18,430
?אומר לך ה': את יודעת מה
.לא חשוב

50
00:04:18,690 --> 00:04:23,980
אם את לא מדהימה
,במצוות של בין אדם למקום

51
00:04:24,760 --> 00:04:28,560
- אם את עכשיו מתפללת תפילות על עם ישראל

52
00:04:28,750 --> 00:04:34,800
,אני מעביר אותך לשנה מהממת
.שנת תשע"ה

53
00:04:35,240 --> 00:04:40,870
אתן יודעות, אתמול היה לי
.אירוע שעשה לי לבכות

54
00:04:40,880 --> 00:04:46,530
אני כבר לא בוכה, כי אני שומעת כל כך
.הרבה צרות, משהו ככה כבר התרגל

55
00:04:46,550 --> 00:04:48,000
.אבל אתמול לא יכולתי

56
00:04:48,520 --> 00:04:50,620
.באמת פשוט בכיתי ובכיתי

57
00:04:50,640 --> 00:04:52,890
,זה היה מרכז, לא עליכם

58
00:04:53,210 --> 00:04:55,980
.מרכז לאלימות במשפחה

59
00:04:56,160 --> 00:05:01,020
כל מיני נשים שעומדות לחגוג את החג
עם הילדים שלהן לבד

60
00:05:01,040 --> 00:05:03,210
.אחרי שהן עברו תקופות נורא קשות

61
00:05:03,500 --> 00:05:05,160
?מה הרס לי את הלב

62
00:05:05,610 --> 00:05:09,320
,שבסוף השיעור הן ניגשות אליי אחת אחת

63
00:05:09,590 --> 00:05:18,780
ואומרות לי: "הרבנית, תברכי אותי שאני
."אמצא מישהו שיאהב את הילדים שלי

64
00:05:19,700 --> 00:05:21,640
?ומה איתך, נשמה

65
00:05:22,240 --> 00:05:26,320
:אף אחת לא אמרה
,"אני רוצה מישהו שיאהב אותי"

66
00:05:26,750 --> 00:05:29,070
."שיאהב את הילדים שלי"

67
00:05:29,320 --> 00:05:33,490
:ופתאום אמרתי לעצמי
- גם ה' כבר ויתר

68
00:05:33,770 --> 00:05:38,020
יאללה, אל תאהבו אותי
,ואל תעשו מצוות לי

69
00:05:38,350 --> 00:05:42,790
,תאהבו את הילדים שלי
.את הילדים שלי תאהבו

70
00:05:43,220 --> 00:05:48,900
,בנות, בראש השנה ה' רואה
?מה עשית עבור עם ישראל

71
00:05:49,100 --> 00:05:52,360
?התפללת עבורם במלחמה הזו

72
00:05:52,560 --> 00:05:55,280
?שמחת כשהיו שמחים

73
00:05:55,840 --> 00:05:59,280
?עשית חסד עם מי שצריך היה

74
00:05:59,830 --> 00:06:04,210
ימימה, אבל אני בעצמי אין לי"
,וקשה לי. תעזבי אותי עכשיו מחסד

75
00:06:04,220 --> 00:06:06,910
."לנחם את ההיא ולשמח את ההיא"

76
00:06:07,220 --> 00:06:10,610
.אני רוצה ללמד אתכן משהו מהמם מהמם

77
00:06:10,660 --> 00:06:16,370
,כתוב שמי שנותן מעשרות
- נותן צדקה לעני

78
00:06:16,850 --> 00:06:21,110
.כל מידת הדין מתהפכת לרחמים
?איך זה כתוב

79
00:06:21,240 --> 00:06:29,610
גדול כוח מתנות עניים"
."שמהפכות מידת דין למידת רחמים

80
00:06:29,810 --> 00:06:34,980
,מה את מבינה? שאם אני נותנת צדקה
.מידת הדין מתהפכת לרחמים

81
00:06:35,180 --> 00:06:39,050
אם חס ושלום הייתה
.איזו גזירה השנה, היא הופכת לטוב

82
00:06:39,070 --> 00:06:41,670
.לא, זה לא זה

83
00:06:42,630 --> 00:06:43,670
...מסביר

84
00:06:45,600 --> 00:06:54,620
מסביר בעל ה'אש קודש' מה זה
?מתנות עניים שהופכות את הדין לרחמים

85
00:06:54,990 --> 00:07:02,470
.זה מתנות שהעניים נותנים למישהו אחר

86
00:07:02,740 --> 00:07:08,300
,כשלך אין, אין לך מצב רוח
- אין לך כוח, אין לך כסף

87
00:07:08,970 --> 00:07:12,160
- ואת הולכת ומשמחת מישהי אחרת

88
00:07:12,210 --> 00:07:18,600
באותו רגע ה' הופך גזירה רעה
,שכתובה עלייך, ה' ישמור, בשמיים

89
00:07:19,080 --> 00:07:22,400
,לרחמים ענקיים כי את ענייה

90
00:07:22,660 --> 00:07:26,110
- כי אין לך ואת נותנת
!איזו מהממת

91
00:07:26,220 --> 00:07:28,880
?ימימה, מה יש לאישה ענייה לתת

92
00:07:29,230 --> 00:07:32,830
."אומר ה': "את הפנים שלך

93
00:07:33,810 --> 00:07:40,860
כשרואים אותך וכל העולם יודע שיש לך
- חיים נורא קשים, ואת מאירה פנים

94
00:07:41,460 --> 00:07:44,700
,הם אומרים: "בוא'נה, אם היא יכולה
."אני יכולה גם

95
00:07:45,010 --> 00:07:51,660
:לכן אנחנו שרים בסליחות
- "חטאנו לפָּניך"

96
00:07:52,230 --> 00:07:56,190
נתת לי את הפנים האלה
,כדי שאני אאיר

97
00:07:56,450 --> 00:08:00,260
:כדי שיראו אותי ויגידו
."שיואו, אם היא מחייכת, אני גם יכולה"

98
00:08:00,300 --> 00:08:05,950
סיפרתי את הסיפור הזה 200 פעם
.כשהלכתי לשבעה בעיר מיתר

99
00:08:05,990 --> 00:08:09,180
אמרו לי: "תיזהרי, זו משפחה
,שהבן שלהם נהרג במלחמה

100
00:08:09,200 --> 00:08:11,300
.אבל הם ממש ממש חילונים נורא"

101
00:08:11,570 --> 00:08:14,230
."אל תגידי דיבורים דוסים ותיזהרי"

102
00:08:14,850 --> 00:08:18,410
,נכנסתי, ואימא שלו
,של נועם, ה' ייקום דמו

103
00:08:18,680 --> 00:08:21,860
.קיבלה אותי מה זה באהבה, מה זה בחיבה

104
00:08:22,080 --> 00:08:24,250
:אמרתי לה
"?תגידי לי, איך את מחייכת ככה"

105
00:08:24,480 --> 00:08:27,630
:אז היא אמרה לי
."לא, זו הצוואה של הבן שלי, נועם"

106
00:08:27,750 --> 00:08:28,860
"?אמרתי לה: "מה הכוונה

107
00:08:29,000 --> 00:08:32,650
אז היא אומרת: "נועם מעולם
.לא יכול היה לראות מישהו עצוב

108
00:08:32,710 --> 00:08:35,470
,בכיתה ה' הוציאו איזו ילדה החוצה"

109
00:08:35,620 --> 00:08:38,050
?הוא רץ אחריה, 'מה קרה"
'?איך אני יכול לעזור לך

110
00:08:38,510 --> 00:08:41,620
.וככה הוא מת", היא אמרה לי"
."את יודעת איך הבן שלי מת"

111
00:08:41,630 --> 00:08:44,790
."אמרתי לה: "לא
.היא אמרה: "הבן שלי מת מצחוק

112
00:08:45,120 --> 00:08:47,540
.הם היו 21 יום בעזה"

113
00:08:47,710 --> 00:08:50,530
 ,החיילים שלו כבר היו שפוכים"
.עייפים, מדוכאים

114
00:08:50,790 --> 00:08:52,430
 הוא אמר: 'אני לא יכול לראות"
.'אותם עצובים

115
00:08:52,440 --> 00:08:56,850
 הוא עלה על הנגמ"ש, התחיל לגלגל"
,אותם מצחוק, לספר להם כל מיני סטנדאפ

116
00:08:57,200 --> 00:09:00,510
 והוא עומד על הנגמ"ש"
."וצלף יורה בו והורג אותו

117
00:09:01,610 --> 00:09:06,700
 :היא אומרת לי
:הצוואה שקיבלתי מהבן שלי נועם היא"

118
00:09:07,090 --> 00:09:15,740
 ,שכשאתה רואה סביבך אנשים עצובים"
."תשמח אותם ולו גם במחיר חייך

119
00:09:16,610 --> 00:09:18,660
.אני רוצה לגלות לכן סוד

120
00:09:19,000 --> 00:09:23,250
:כל הזמן אתן שרות
בשעה שמלך המשיח בא"

121
00:09:23,490 --> 00:09:28,090
,עומד על גג בית המקדש"
ענווים ענווים הגיע זמן גאולתכם

122
00:09:28,260 --> 00:09:30,530
,ואם אין אתם מאמינים"
."ראו באורי

123
00:09:30,550 --> 00:09:33,400
?שו הדה
.זה שיר נורא

124
00:09:34,600 --> 00:09:39,250
 ,המשיח יבוא. בשעה שמלך המשיח בא
,הוא בא, הנה הוא

125
00:09:39,800 --> 00:09:44,160
 ,עומד על גג בית המקדש
- הנה גג בית המקדש, ואת

126
00:09:44,950 --> 00:09:47,850
."אין אתם מאמינים"
,לא יכול להיות

127
00:09:48,190 --> 00:09:50,790
,כבר לא יהיה לי טוב בחיים האלה

128
00:09:51,040 --> 00:09:55,050
,הייתה לי שנה על הפנים
,תהיה לי עוד שנה על הפנים

129
00:09:55,270 --> 00:09:56,590
.אני לא מאמינה

130
00:09:56,980 --> 00:10:01,800
?מה הוא אומר לך
."ראו באורי שזורח"

131
00:10:01,840 --> 00:10:08,030
 תסתכלי עליי, את יודעת כמה"
.צער אני עובר?", יאמר לך המשיח

132
00:10:08,400 --> 00:10:16,720
 אלפי שנים אני בייסורים כאלה"
"?והפנים שלי זורחות, אז את לא יכולה

133
00:10:17,380 --> 00:10:22,690
,כשאנחנו נראה את מאור הפנים שלו
!נגיד: "וואו 

134
00:10:22,830 --> 00:10:27,620
אחרי כל מה שהוא חיכה, מה זה"
?מה שאני מחכה? כמה שנים לבעל 

135
00:10:27,880 --> 00:10:31,310
?כמה שנים לפרנסה"
?כמה שנים לילד

136
00:10:31,530 --> 00:10:34,740
- תראו איך הוא מאושר"
."אני גם

137
00:10:35,100 --> 00:10:41,740
תדעו לכן שהמאור פנים
.הוא הצדקה הכי גדולה שאת יכולה לעשות

138
00:10:41,980 --> 00:10:46,340
 להסתובב ולהאיר פנים כשרע לך
,וכולם יודעים כמה קשה לך

139
00:10:46,650 --> 00:10:48,850
- ואת מחייכת למישהו אחר

140
00:10:49,440 --> 00:10:51,050
!איזו ענקית

141
00:10:51,390 --> 00:10:54,580
:והמשנה ברורה מזהירה אותנו

142
00:10:56,280 --> 00:11:03,210
 אוי ואבוי למי שיש לו
,פנים חשוכות בראש השנה

143
00:11:03,780 --> 00:11:12,080
מי שעצוב ורוגז בראש השנה
.זה סימן רע לכל השנה, חס וחלילה

144
00:11:12,620 --> 00:11:17,450
 ביומיים של ראש השנה
.את מסתובבת עם אור על הפנים

145
00:11:17,680 --> 00:11:21,500
,'לראש השנה קוראים 'אורי
."ה' אורי וישעי"

146
00:11:21,510 --> 00:11:24,090
?'מה זה 'אורי
.הוא האור שלי

147
00:11:24,250 --> 00:11:26,100
.ה' מחזיר האור שלי

148
00:11:26,290 --> 00:11:30,160
 ,אם לי יהיה אור על הפנים ביומיים האלה
וזה לא יומיים פשוטים

149
00:11:30,180 --> 00:11:32,540
,כי זה אוכל, אוכל, אוכל ואוכל

150
00:11:32,970 --> 00:11:36,420
- אם לי יהיה אור על הפנים
.ה' יחזיר לי אור

151
00:11:36,430 --> 00:11:40,480
ימימה, על מה? על מה בדיוק
.יש לי לשמוח? בואי נשמע 

152
00:11:41,260 --> 00:11:47,400
 ,אז קודם כול, לכל הנשואות
,כל מי שיש לה בעל

153
00:11:47,800 --> 00:11:52,390
.מי שנשואה בחגים שתשתוק

154
00:11:53,110 --> 00:11:57,980
.אתן לא יודעות מה זה להיות נשואה בחגים

155
00:11:57,990 --> 00:12:04,420
 אני שומעת את כל התלמידות שלי
,הבודדות המצוערות

156
00:12:04,610 --> 00:12:10,590
?שאומרות לי: "ימימה, עוד פעם לבד
?עוד פעם לבקש להתארח

157
00:12:10,770 --> 00:12:12,570
?לחכות שיארחו אותי"

158
00:12:12,730 --> 00:12:16,300
"?להיות סמוכה על שולחנות של אנשים אחרים"

159
00:12:16,410 --> 00:12:18,810
?יש לך בעל
.שתקי

160
00:12:19,220 --> 00:12:24,090
:תחזרי הביתה ותגידי לו
."ג'וג'ו, אין עליך בעולם"

161
00:12:24,400 --> 00:12:31,380
בנות, כשחנה... חנה היא עקרה
.וקוראים עליה בראש השנה

162
00:12:31,570 --> 00:12:35,430
.והיא בוכה
.מה את בוכה?", שואל אותה בעלה"

163
00:12:35,440 --> 00:12:38,920
"?למה תבכי, חנה"
?מה "למה"? מה

164
00:12:38,940 --> 00:12:40,940
.אין לה ילדים
?אתה לא יכול להבין

165
00:12:41,220 --> 00:12:47,280
?מה הוא עונה לה
."הלוא אנוכי טוב לך מעשרה בנים"

166
00:12:47,400 --> 00:12:53,270
.שקט, יש לך איש
.את בכבוד בבית שלך

167
00:12:53,470 --> 00:12:55,800
?איך את מעיזה להתלונן

168
00:12:56,220 --> 00:13:00,090
.כמה צריך לומר תודה על מה שה' נתן

169
00:13:00,170 --> 00:13:05,580
,אין הכול - זה נכון
,והוא לא מציאה גדולה אולי - זה נכון

170
00:13:05,890 --> 00:13:08,990
:אבל אומרת לנו פרשת השבוע

171
00:13:09,250 --> 00:13:17,470
 כל הקללות באות "תחת אשר לא עבדת
."את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כול

172
00:13:17,680 --> 00:13:21,870
,אף פעם אין הכול
.אבל הרוב, הרוב הוא בסדר

173
00:13:22,120 --> 00:13:27,210
.כל השנה את מתפללת רק על סוף השנה

174
00:13:27,750 --> 00:13:31,020
?בברכת השנים ב'שמונה עשרה' מה את אומרת

175
00:13:31,290 --> 00:13:37,180
 ברך עלינו את השנה הזאת"
,"ותהא אחריתה חיים ושובע ושלום

176
00:13:37,450 --> 00:13:41,710
,כי האחרית של השנה, הסוף של השנה
.זה הכי הכי חשוב 

177
00:13:41,780 --> 00:13:43,840
.אלול הכי חשוב

178
00:13:44,450 --> 00:13:49,820
- שתי שבתות אחרונות של השנה
.הכי חשוב

179
00:13:50,310 --> 00:13:57,740
 ,מי ששומר שתי שבתות אחרונות של השנה
,מובטחת לו כל השנה, אומר האר"י הקדוש

180
00:13:57,950 --> 00:14:01,250
.רפואת הגוף ורפואת הנפש

181
00:14:01,910 --> 00:14:06,480
- מתי? מי ששומרת על ההלכות של שבת

182
00:14:06,500 --> 00:14:09,460
.רפואת הגוף כל שנת תשע"ה

183
00:14:09,830 --> 00:14:13,490
,מי ששומרת על עונג שבת
,זה לא ההלכות

184
00:14:13,720 --> 00:14:19,150
 ,זה לשמוח, לאכול טוב
- להתלבש יפה ולשיר זמירות

185
00:14:19,440 --> 00:14:22,570
.תהיה לה רפואת הנפש כל השנה כולה

186
00:14:23,350 --> 00:14:28,120
,אז החודש הכי חשוב - אלול
,השתי שבתות האחרונות - וואו

187
00:14:28,320 --> 00:14:31,770
,אחר כך השבוע האחרון בשנה

188
00:14:31,970 --> 00:14:34,100
 הרב דסלר אומר שבשבוע האחרון

189
00:14:34,110 --> 00:14:39,170
,אפשר כל יום לכפר על כל ימי ראשון

190
00:14:39,360 --> 00:14:41,880
,וביום שני על כל ימי שני

191
00:14:41,890 --> 00:14:44,470
- כל העוונות שעשית ביום הזה

192
00:14:44,490 --> 00:14:46,570
.את מכפרת בשבוע האחרון של השנה

193
00:14:46,950 --> 00:14:53,680
 אחר כך ארבעה ימים אחרונים של השנה
שהאשכנזים סוף סוף נזכרים גם

194
00:14:53,860 --> 00:14:59,270
 לבקש מהקב"ה סליחה אחרי שאנחנו
,הספרדים פתחנו להם את השמיים כל החודש

195
00:14:59,580 --> 00:15:01,720
...אחר כך
.זה היה לשון הרע

196
00:15:01,940 --> 00:15:09,040
,אחר כך היום האחרון של השנה
!תיזהרי! תיזהרי

197
00:15:09,380 --> 00:15:16,450
 ,יש המון שעושים תענית דיבור
,ביום של ערב ראש השנה לא אומרים מילה

198
00:15:16,520 --> 00:15:18,670
.כי זה כל כך יום חשוב

199
00:15:18,720 --> 00:15:26,010
והשעה האחרונה של השנה
.הכי חשובה

200
00:15:26,370 --> 00:15:33,710
,השעה של שקיעת השמש, תשע"ד שוקעת

201
00:15:34,090 --> 00:15:36,940
,תשע"ה מגיעה

202
00:15:37,270 --> 00:15:44,000
 ובשעה הזאת קוראים
:בבית כנסת פיוט, לבכות

203
00:15:45,040 --> 00:15:51,750
,אחות קטנה תפילותיה"
עורכה ועונה תהילותיה

204
00:15:52,060 --> 00:15:58,360
,אל נא רפא נא למחלותיה"
."תכלה שנה וקללותיה

205
00:15:58,710 --> 00:16:02,050
?מה זה השיר הזה
?מי זאת האחות הקטנה

206
00:16:03,210 --> 00:16:07,320
,מסביר מי שכתב את הפיוט
,רבי אברהם גירונדי

207
00:16:07,630 --> 00:16:09,700
.זאת אימא רחל

208
00:16:10,190 --> 00:16:12,410
?'ולמה קוראים לה 'קטנה

209
00:16:12,970 --> 00:16:20,300
.שקטנה במתנותיה
.היא קיבלה כאלה מתנות קטנות

210
00:16:20,710 --> 00:16:26,770
 - איך רצתה להתחתן? שבע שנים חיכתה
.ואחותה התחתנה איתו

211
00:16:27,090 --> 00:16:30,300
 - איך רצתה להרות
.והיא עקרה

212
00:16:30,660 --> 00:16:34,200
 - איך רצתה ללדת
.והיא מתה בלידה

213
00:16:34,580 --> 00:16:38,800
איך היא רוצה לנוח שם בשמיים
,ואין לה מנוחה

214
00:16:38,830 --> 00:16:41,880
.מבכה על בניה עד הגאולה

215
00:16:42,800 --> 00:16:51,390
 בשעה האחרונה של השנה אימא רחל
,מלמדת אותך את סוד התפילה שמתקבלת

216
00:16:51,620 --> 00:16:58,040
:והיא אומרת לך
.בת שלי, אל תגידי מילה. זהו

217
00:16:58,450 --> 00:17:04,040
?המילים שלך מיצו את עצמן. כמה התפללת
?כמה ביקשת? כמה התחננת

218
00:17:04,400 --> 00:17:07,460
,בראש השנה אין תפילה אחת על עצמך

219
00:17:07,700 --> 00:17:12,410
,לא זיווג, לא פרנסה
!לא בריאות ולא עוונות, כלום 

220
00:17:12,580 --> 00:17:15,810
.רק תפילה על כל העולם
?ואיפה אני

221
00:17:16,710 --> 00:17:21,140
אל תגידי מילה, כי כשאת מגיעה
.כבר לסוף, אין לך מילים 

222
00:17:21,150 --> 00:17:24,600
:אני רואה את זה, בנות שמגיעות אליי
,"הרבנית, ברכי אותי"

223
00:17:24,860 --> 00:17:26,530
,אז אלה שעוד יש להן תקווה

224
00:17:26,530 --> 00:17:28,420
."אני רוצה זיווג, אני רוצה פרנסה"

225
00:17:28,700 --> 00:17:31,420
?זאת שכבר גמורה, איך אני מזהה אותה

226
00:17:31,570 --> 00:17:34,870
 ,שהגיעה לקצה גבול הכוחות
:היא מגיעה והיא אומרת לי

227
00:17:34,880 --> 00:17:39,020
."אממ... הרבנית, אהה... ברכי אותי"
"?ואני אומרת לה: "מה את צריכה

228
00:17:40,290 --> 00:17:42,930
."לא חשוב, מה שתברכי"

229
00:17:43,090 --> 00:17:45,910
.אין לה כבר פה לדבר

230
00:17:46,310 --> 00:17:53,660
 ,אימא רחל אומרת לך: עזבי את המילים
:ראש השנה זה לא יום של מילים, זה יום של

231
00:17:54,130 --> 00:18:04,050
,קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים"
."רחל מבכה על בניה

232
00:18:04,360 --> 00:18:06,260
.אל תשתמשי במילים

233
00:18:07,080 --> 00:18:10,830
,ראש השנה זה היום של הקול

234
00:18:11,510 --> 00:18:18,720
.קול שופר והקול שלך
.בלי מילים, המילים מקלקלות לך

235
00:18:19,530 --> 00:18:24,720
 ,בואו נלמד, בנות
.להפעיל את הקול הזה ולקבל הכול

236
00:18:24,910 --> 00:18:28,160
...אתן יודעות שאת ההפטרה על אימא רחל
.תודה רבה

237
00:18:28,600 --> 00:18:32,980
את ההפטרה על אימא רחל
,קוראים ביום השני של ראש השנה 

238
00:18:33,020 --> 00:18:37,410
,"קול ברמה נשמע"
.קודם כול קול השופר

239
00:18:37,500 --> 00:18:39,410
?מהי תקיעת שופר

240
00:18:40,050 --> 00:18:44,000
,יש ילד מתוק
.לילד הזה קוראים יצחק

241
00:18:44,360 --> 00:18:49,020
:ואברהם, ה' אומר לו
,"לך תעקוד את הילד הזה"

242
00:18:49,340 --> 00:18:54,830
ואברהם אומר: "אבל מה אני אגיד
,"לאימא שלו? כל כך הרבה שנים חיכתה לו 

243
00:18:54,930 --> 00:18:58,290
,ואז הוא עובד על שרה

244
00:18:58,870 --> 00:19:08,760
 והוא אומר לה: "דעי שרה, כי חמודך
."יצחק גדל ולא למד עבודת שחק

245
00:19:09,030 --> 00:19:13,680
 ,תקשיבי, אימא שרה"
."אני לוקח אותו לישיבה. הוא לא למד תורה

246
00:19:13,810 --> 00:19:23,840
 אז היא אומרת לו: "וואי, קשה לי להיפרד
,ממנו, אבל לתורה - לכה אדון, אבל אל תרחק

247
00:19:24,130 --> 00:19:28,900
אל תלכו רחוק כי נשפי קשורה"
."בנפש הילד הזה

248
00:19:29,670 --> 00:19:32,340
.והם הולכים האבא והילד

249
00:19:32,950 --> 00:19:41,180
 :ושואל יצחק את אבא
"?אבא, הנה האש והעצים, ואיה השה לעולה"

250
00:19:41,240 --> 00:19:44,110
:והוא אומר לו
,זה אתה בן שלי"

251
00:19:44,560 --> 00:19:48,820
."אלוהים יראה לו השה לעולה בני"

252
00:19:49,340 --> 00:19:55,180
 והוא אומר לו: "אבא, יהודים
.לא מקריבים ילדים. זו לא הדת שלנו

253
00:19:55,400 --> 00:20:00,800
?מה אתה שוכח את הדת שלך, אבא"
"!אסור לעקוד ילדים

254
00:20:01,040 --> 00:20:07,930
,שקט", אומר לו אברהם"
.נהיה היום לפניו כשה"

255
00:20:08,590 --> 00:20:12,640
."כל אשר יאמר האלוקים נעשה"

256
00:20:13,020 --> 00:20:16,450
,והוא קושר את יצחק על המזבח

257
00:20:16,840 --> 00:20:22,720
 :ויצחק אומר לאבא
,אבא, רגע, לפני שאתה עוקד אותי"

258
00:20:23,360 --> 00:20:27,340
,לך לאימא שלי שככה אוהבת אותי"

259
00:20:27,570 --> 00:20:36,710
.תגידו לאימא שלי שכל השמחה שלה נגמרה"
הילד שילדה בגיל 90 היה לאש ולמאכלת מנה

260
00:20:36,960 --> 00:20:39,510
?אנה אמצא לה מנחם? אנה"

261
00:20:39,770 --> 00:20:43,200
.אבכה על אם תצעק ותתייפח"

262
00:20:43,450 --> 00:20:46,130
."עוקד והנעקד והמזבח"

263
00:20:46,320 --> 00:20:49,550
:והוא אומר לו
.אבא, יש לי צוואה"

264
00:20:50,360 --> 00:20:55,260
,עת יקד יקוד בבשרי"
,כשהאש תתחיל לאכול אותי

265
00:20:55,750 --> 00:21:00,570
,קח נא אבא מעפרי"
,קח את האפר שנשאר ממני

266
00:21:00,620 --> 00:21:03,000
:תן לאימא להריח ותגיד לה"

267
00:21:03,550 --> 00:21:08,500
,זה ליצחק ריח"
."הנה מה שנשאר מהבן שלך

268
00:21:08,810 --> 00:21:11,620
."עוקד והנעקד והמזבח"

269
00:21:12,020 --> 00:21:17,060
 וכל המלאכים בוכים
.ואברהם בוכה ויצחק בוכה

270
00:21:17,820 --> 00:21:21,660
:והשטן הולך לשרה ואומר לה
"?תגידי, איפה הילד שלך"

271
00:21:21,830 --> 00:21:24,480
."והיא אומרת: "ברוך השם, הלך ללמוד תורה

272
00:21:24,860 --> 00:21:28,690
."אומר לה: "לקח בעלך את בנך להר גבוה

273
00:21:29,420 --> 00:21:32,680
"!?מה"
."קשר אותו על המזבח"-

274
00:21:33,230 --> 00:21:36,340
"!?למה"
,"הרים מעליו מאכלת"-

275
00:21:36,410 --> 00:21:43,120
,ולפני שהיא שומעת את סוף הסיפור
,"!שרה אימנו צועקת: "לאאאאאא

276
00:21:43,330 --> 00:21:50,520
 וכתוב במדרש שזו התקיעה שאת
,"שומעת בראש השנה בבית הכנסת: "טווווווו

277
00:21:50,860 --> 00:21:56,910
,ואז הקול שלה נשבר בבכי
,אה אה אה אה אה אה, וזה שברים תרועה"

278
00:21:57,210 --> 00:22:01,140
,"!ואחר כך היא צועקת שוב "לאאאאאאא

279
00:22:01,560 --> 00:22:03,680
.והיא נופלת ומתה

280
00:22:04,700 --> 00:22:12,690
אומר המדרש: אישה, בכל פעם שאת שומעת
,תקיעת שופר בראש השנה בבית הכנסת 

281
00:22:13,040 --> 00:22:19,860
את שומעת את בכיין של כל האימהות
.על כל העקידות 

282
00:22:20,210 --> 00:22:23,540
,איך הבת שלי עקודה לדיכאון

283
00:22:23,810 --> 00:22:26,430
,איך בעלי עקוד לכעס

284
00:22:26,740 --> 00:22:31,370
,איך הבן הזה עקוד, קשור לחברים רעים

285
00:22:31,610 --> 00:22:35,460
,איך עם ישראל עקוד לשנאת חינם

286
00:22:35,810 --> 00:22:40,500
.איך אני עקודה במחשבות שחורות ומייאשות

287
00:22:41,050 --> 00:22:50,570
הבכי של השופר בראש השנה זה בכיין
.של כל האימהות - שרה, רבקה, רחל, לאה 

288
00:22:50,720 --> 00:22:54,920
 ,את ואת ואת
?לא תבכי איתה

289
00:22:55,810 --> 00:23:00,570
,דמעה אחת בתקיעת שופר
.בלי מילה, בלי מילה

290
00:23:00,580 --> 00:23:03,870
.אסור להוציא מילה בשעת תקיעת שופר

291
00:23:04,330 --> 00:23:08,030
.ותבכי את כל העקידות

292
00:23:08,360 --> 00:23:14,520
עפרו של יצחק עומד לנו לזכות
.ברגע של תקיעת שופר

293
00:23:14,720 --> 00:23:16,210
.זה הקול הראשון

294
00:23:16,580 --> 00:23:22,250
 והקול השני שנעשה אותו פה עכשיו
,ביחד כולנו בעזרת השם

295
00:23:22,720 --> 00:23:25,470
.זה הקול של חנה

296
00:23:26,080 --> 00:23:34,340
 ,חנה, אישה עקרה 19 שנה
.מתפללת מתפללת ובסוף נס, יש לה תינוק

297
00:23:34,510 --> 00:23:41,590
 מאיפה? בואו נלמד את התפילה
,שהופכת אישה עקרה לאישה הרה

298
00:23:41,950 --> 00:23:45,440
.רווקה לנשואה, ענייה לעשירה

299
00:23:45,710 --> 00:23:49,660
?מה זו התפילה הזו, התפילה של חנה
.נעשה אותה עכשיו

300
00:23:49,840 --> 00:23:51,980
.אני שומעת מזה כאלה ניסים

301
00:23:52,790 --> 00:23:57,100
 :ואת תגידי לי
."הנה, תפילת חנה, יש לי את זה בסידור"

302
00:23:57,120 --> 00:23:59,940
.זו לא תפילת חנה
?מה יש לך בסידור

303
00:24:00,340 --> 00:24:04,100
 את התפילה שחנה אומרת
,תודה על התינוק שלה

304
00:24:04,120 --> 00:24:07,430
."עלץ ליבי, רמה קרני"
.זה לא זה

305
00:24:07,890 --> 00:24:13,660
 מה היא התפללה כשהיא
?הייתה עקרה ופתאום נפקדה

306
00:24:14,120 --> 00:24:15,100
?איזו תפילה

307
00:24:15,360 --> 00:24:20,680
 גם עלי הכוהן מנסה לקרוא
?את השפתיים שלה. מה היא אומרת שם

308
00:24:20,900 --> 00:24:23,620
."שפתיה נעות, קולה לא יישמע"

309
00:24:23,740 --> 00:24:30,600
 בואי אני אלמד אותך
.איזו תפילה הופכת גזירות

310
00:24:31,570 --> 00:24:37,440
."כתוב: "וחנה היא מתפללת על ליבה

311
00:24:37,450 --> 00:24:39,290
?"שו הדה "היא מתפללת

312
00:24:39,560 --> 00:24:44,070
שואל המלבי"ם: למה לא כתוב
?"ותתפלל חנה"? מה זה "וחנה היא" 

313
00:24:45,290 --> 00:24:47,180
.היא בעצמה תפילה

314
00:24:47,950 --> 00:24:56,060
 אומר המלבי"ם: "אישה, את לא צריכה
,להוציא מילה, כי גוף של אישה הוא תפילה

315
00:24:56,250 --> 00:24:59,290
."הוא סידור, הוא ספר תהילים"

316
00:24:59,740 --> 00:25:02,500
:היא פשוט עומדת ואומרת לו

317
00:25:03,180 --> 00:25:09,190
,"אני האישה הניצבת עמך בזה"
.אני פשוט עומדת פה

318
00:25:09,930 --> 00:25:12,180
.וגוף של אישה הוא תפילה

319
00:25:12,330 --> 00:25:18,110
,היא לא אומרת מילה
.וחז"ל מפענחים את העמידה הזו

320
00:25:18,420 --> 00:25:21,570
,אמרה לפניו", היא לא אמרה"
,היא רק הראתה

321
00:25:22,150 --> 00:25:26,070
,ריבונו של עולם"
?בראת אותי לבטלה

322
00:25:26,430 --> 00:25:30,540
 ,הרי בראת לי רחם"
"?לא בשביל שיהיה בה תינוק

323
00:25:30,930 --> 00:25:37,380
 בראת לי זרועות, לא בשביל
?'שיהיה לי בן זוג, 'שמאלו תחת לראשי

324
00:25:37,800 --> 00:25:42,110
 ,בראת לי עיניים
?בשביל מה נתנו לאישה עיניים

325
00:25:42,300 --> 00:25:44,190
?לא בשביל שיהיו כלות

326
00:25:44,690 --> 00:25:48,520
?'למה קוראים לכלה 'כלה
.שעיניה כלות לבעלה

327
00:25:48,640 --> 00:25:51,660
 ,בשביל הרגע הזה שהוא בא
...טה נה ניי ניי

328
00:25:51,900 --> 00:25:55,690
 ,מוציא את ההינומה
...ואת מסתכלת עליו, ואז כל הצלמים

329
00:25:57,020 --> 00:26:00,800
 ,'מכירות את זה? לכן קוראים לכלה 'כלה
.רק על הרגע הזה

330
00:26:01,000 --> 00:26:03,390
?לא מגיע לעיניים שלי להיות כלות

331
00:26:03,620 --> 00:26:08,520
?בשביל מה בראת לי רגליים
?לא בשביל לרוץ אחרי איזשהו ילד

332
00:26:08,660 --> 00:26:13,150
לקום בבוקר ללכת לאיזושהי עבודה
?שאני אממש את עצמי

333
00:26:13,470 --> 00:26:17,380
,מה, ריבונו של עולם
?את כל זה בראת לבטלה

334
00:26:17,650 --> 00:26:22,760
 הרי אם היית רוצה לברוא אותי
.יצור לא מועיל, היית בורא אותי גבר

335
00:26:22,870 --> 00:26:25,800
.סתם
.זה היה מכוער

336
00:26:27,800 --> 00:26:29,510
.בדקתי אם אתן ערות

337
00:26:30,720 --> 00:26:35,780
?בנות, למה זו תפילה מהממת
.ואנחנו עוד מעט נעשה אותה

338
00:26:36,680 --> 00:26:42,060
כל שנה אני עושה את התפילה הזאת
.עם חמשת אלפים נשים בשילה

339
00:26:42,550 --> 00:26:46,630
 ,שילה זה בסוף העולם שמאלה, שמאלה
,ימינה, ושוב שמאלה

340
00:26:46,960 --> 00:26:51,140
 איפה שהייתה עומדת אימא חנה
.ועושה את התפילה הזו

341
00:26:51,270 --> 00:26:54,000
חמשת אלפים נשים, כולנו עומדות

342
00:26:54,800 --> 00:26:58,020
.בדממה מוחלטת

343
00:27:00,300 --> 00:27:01,040
?אז למה

344
00:27:01,600 --> 00:27:05,290
?למה זו תפילה שנענית בטוח

345
00:27:05,580 --> 00:27:07,720
,מסביר המלבי"ם מהמהם

346
00:27:07,740 --> 00:27:10,010
,תקשיבי טוב, זה קשה, זה עמוק

347
00:27:10,440 --> 00:27:14,140
,כל התפילות בעולם זה לכופף לקב"ה את היד

348
00:27:14,370 --> 00:27:16,910
 ,'להגיד לו: "אתה רוצה א
,"'אבל אני רוצה ב

349
00:27:17,200 --> 00:27:19,770
,אתה רוצה שלא יהיה לי כסף"
,"אבל אני רוצה כסף

350
00:27:20,040 --> 00:27:24,150
,אתה רוצה שאני אהיה רווקה"
,"אבל אני רוצה להיות נשואה

351
00:27:24,380 --> 00:27:27,390
,אתה רוצה שאני אהיה חולה חס ושלום"
."אבל אני רוצה להיות בריאה

352
00:27:27,670 --> 00:27:30,030
.כל התפילות זה לכופף לו את היד

353
00:27:30,220 --> 00:27:38,010
:יש רק תפילה אחת שהיא להגיד לו
."אני רוצה רק מה שאתה רוצה"

354
00:27:38,250 --> 00:27:43,380
?הרי אישה מה מברכת כל בוקר
."שעשני כרצונו"

355
00:27:43,910 --> 00:27:50,800
 ,אם עשית אותי אישה
.סימן שרצית שכל זה יתממש

356
00:27:51,140 --> 00:28:00,060
 אז אני לא מבקשת את רצוני, אני מבקשת
.שרצונך כשבראת אותי אישה, יתממש

357
00:28:00,310 --> 00:28:05,270
."'ותפלל חנה על ה"

358
00:28:06,480 --> 00:28:12,910
 כי כל מה שאני רוצה זה
."לממש את רצונך, "שעשני כרצונו

359
00:28:12,930 --> 00:28:16,110
."עשה למענך, אם לא למעננו"

360
00:28:16,260 --> 00:28:20,100
 בנות, אתן לא יודעת
,כמה תינוקות אני רואה מהתפילה הזו

361
00:28:20,470 --> 00:28:23,660
.כמה זיווגים אני שומעת מהתפילה הזו

362
00:28:24,150 --> 00:28:26,200
.את עושה את זה עכשיו איתי

363
00:28:27,280 --> 00:28:31,510
.השתיקה הזאת היא קול ענק בשמיים

364
00:28:31,980 --> 00:28:37,750
 ,זו תפילת חנה
,חנה הייתה עקרה עקורה בלי רחם

365
00:28:38,270 --> 00:28:40,920
.והיא קיבלה מהתפילה הזו תינוק

366
00:28:41,340 --> 00:28:43,780
.בואו נעשה את זה עכשיו ביחד

367
00:28:44,020 --> 00:28:46,120
.אישה לא צריכה שום מילה

368
00:28:46,440 --> 00:28:50,090
."כתוב בגמרא: "אישה כלי זינה עליה

369
00:28:50,380 --> 00:28:54,520
,את לא צריכה שום דבר, כי את תפילה
.כולך תפילה

370
00:28:54,830 --> 00:29:00,520
,אני רוצה עכשיו שנעמוד כולנו
וכל אחת עכשיו תרגיש

371
00:29:01,120 --> 00:29:04,870
."את ה"כל עצמותיי תאמרנה
,אל תאמרי מילה

372
00:29:05,500 --> 00:29:08,110
:רק תגידי בלי להגיד

373
00:29:08,800 --> 00:29:13,590
 רוצה לראות בעיניים האלה"
,"את הבן הזה תחת החופה

374
00:29:14,150 --> 00:29:19,380
 רוצה לשמוע באוזניים האלה"
,"שמועות טובות מהילדה הזו

375
00:29:19,810 --> 00:29:25,220
,"רוצה חתן", "רוצה תינוק", "רוצה לב"

376
00:29:25,460 --> 00:29:29,370
."רוצה חיוך", "רוצה פנים מאירות"

377
00:29:29,790 --> 00:29:37,400
,בנות, בואו נעשה עכשיו את תפילת חנה
,רק להתממש כאישה

378
00:29:37,820 --> 00:29:39,700
.זה מה שאני רוצה

379
00:29:40,060 --> 00:29:43,690
.כולן בשקט בצעקה גדולה

380
00:30:14,720 --> 00:30:18,900
!אמן! אמן
.איזו צעקה עלתה פה

381
00:30:19,290 --> 00:30:28,650
,מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה
.הוא יענה אתכן וישמע קול צעקתכן

382
00:30:28,970 --> 00:30:33,300
,יהי רצון שרחמים יתמלאו בתינוקות

383
00:30:33,800 --> 00:30:36,720
,וזרועות יתמלאו בחתנים

384
00:30:37,160 --> 00:30:40,910
,ועיניים יתמלאו במראות משמחים

385
00:30:41,310 --> 00:30:45,080
,ואוזניים יתמלאו בשמועות טובות

386
00:30:45,410 --> 00:30:48,040
,ולב יתמלא באהבה

387
00:30:48,530 --> 00:30:51,860
,ופיות יתמלאו בחיוכים

388
00:30:52,320 --> 00:30:56,970
,ותחזינה עינינו, בעזרת השם
של כולנו השנה הזו

389
00:30:57,360 --> 00:31:03,290
.בגאולה השלמה
,תשע"ה זה תכלה שנה על הפנים

390
00:31:04,100 --> 00:31:07,480
,ותחל שנה על הכיפאק

391
00:31:07,850 --> 00:31:10,220
.תחל שנה עם הכול

392
00:31:10,530 --> 00:31:14,700
.יהי רצון שתקבלו את כל משאלות ליבכן לטובה

393
00:31:15,220 --> 00:31:17,280
.אוהבת אתכן
.תודה רבה

394
00:31:18,984 --> 00:31:22,763
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (103 מדרגים)