x
ערוץ הידברות

שנת השמיטה - סיפור של יום

ערוץ הידברות

סדרת כתבות בהגשת יוני אייזנשטיין. בפרק זה: שנת השמיטה. איך ניתן לעבור שנה שלימה מבלי לעבוד? הרב שי עמר הרצל חניה ורפי שמואל מאירים את נושא השמיטה.