x

מתי היא שנת השמיטה? מה עושים בה? מדוע אסור לעבוד בשדה במשך שנה? ואיזו גבורה כבר אפשר למצוא במצוות השמיטה? בהרצאתו של הרב יצחק נוימן נבקר במושבי בקעת הירדן ונכיר את "גיבורי הכוח".