הרב אופיר מלכה

שבת מלכתא - הדחת כלים ושטיפת הריצפה ע''י גוי

הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה מסביר, מפרש ונותן טעם בהלכות שבת והפעם: מלאכת גוי בשבת