הרב אופיר מלכה

הלכות שבת – הנאה מהדלקת אור או מזגן ע"י גוי בשבת - הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה מסביר מפרש ונותן טעם בהלכות שבת והפעם: הנאה מהדלקת אור או מזגן ע"י גוי בשבת