הרב בניהו אבא שאול

מסכת ברכות - תלמוד ירושלמי - דף י"א עמוד א'

הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול מסביר ומפרש את מסכת ברכות תלמוד ירושלמי דף י"א עמוד א'