ד''ר עודד קרבצ'יק

פרשת דברים - ד"ר עודד קרבצ'יק

ד''ר עודד קרבצ'יק

ספר דברים נפתח בדברי התוכחה שמוכיח משה רבנו את בני-ישראל על החטאים שחטאו במשך ארבעים שנות הנדודים במדבר. הוא מגולל את האירועים שעברו על העם, ובתוך כך משמיע את דברי תוכחתו. - חזל מראים לנו בצורה מופלאה איך בכל תוכחה ובכל "רע מדומה" מסתתרת ברכה וטוב משמעותי .. בשיעור היום נעשה אתה חיבור לתודעה שלנו - כיצד ניתן בכל רע למצוא טוב, ובכל בעיה למצוא פיתרון - מרתק ומצמיח.