הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - יסודות תורת הקבלה - ע"פ הפתח אליהו - חלק ב

הרב זמיר כהן

הסבר דברי ר' שמעון בר יוחאי ב"פתח אליהו", במענה לקריאת אליהו הנביא: "קום רבי שמעון ויתחדשון מילין על ידך".

פתח אליהו - הנוסח המלא, לחצו כאן.