x
ערוץ הידברות

מוסדות מגדל אור

ערוץ הידברות

לקראת פתיחת שנת הלימודים עורך ד"ר אבי יעקובוביץ' תחקיר על מוסדות הלימוד ועל הפתרונות מול המצוקה הכלכלית. בפרק זה סייר ד"ר אבי יעקובוביץ' במוסדות מגדל אור של הרב גרוסמן, ובדק מה יש למוסדות להציע. שווה צפייה.