הרב זמיר כהן

תפילות אינן שבות ריקם

הרב זמיר כהן

אנו לעיתים מתפללים ואיננו נענים. מדוע? הרבה תפילות התפללו על החטופים. האם כל זה היה לשווא? הרב זמיר כהן משיב לשאלות הקשות.