x
הרב אורי זוהר

עמנואל את זוהר - שיעור 14: מלך זקן וכסיל, חלק ב’

הרב אורי זוהר

לומדים קבלה עם הרב אורי זוהר והרב יצחק עמנואל. מהי תורת הסוד? איך מתחילים ללמוד קבלה? איך מתפתחים רוחנית עם הקבלה? בפרק זה: מלך זקן וכסיל חלק ב'