הרב אהוד בן יהודה

חטאי הראשונים - מה נסגר אתכם

הרב אהוד בן יהודה

הרב אהוד בן יהודה עושה סדר בחטא העגל, ומסביר היכן טועים רבים בהבנת החטא.