x
הרב יצחק גלר

כן גורו - לא גורו

הרב יצחק גלר

מהו ייחודו של היהודי, והאם כל התשובות נמצאות אצלנו? יהודים רבים מוצאים את עצמם במזרח הרחוק בחיפוש אחר רוחניות. בהרצאתו מבאר הרב גלר בסיפור משעשע ומחכים על אודות אישה מבוגרת.