הרב אופיר מלכה

הלכות שבת – הוצאת דם בשבת - הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה מסביר מפרש ונותן טעם בהלכות שבת והפעם: הוצאת דם בשבת.