הרב אייל אונגר

התמודדות עם סטרס

הרב אייל אונגר

למה לאדם משתלם להיות ה"דאגן בחברה" איך הסטרס משפיע על החיים? כמה מהדאגות שלנו עוד מתגלות כלא אמיתיות.