x
הרב אפרים פרידמן

מנהגי חג השבועות

הרב אפרים פרידמן

מדוע נשארים ערים כל הלילה בשבועות? מהו תיקון ליל שבועות? למה מקשטים בירק ופרחים בחג השבועות? מנהגים אלו ואחרים בהרצאתו של הרב אפרים פרידמן.