הרב בועז שלום

פיחות זוחל - פרשת נשא

הרב בועז שלום

כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, מה הקשר אלי? רק בגלל שראיתי? מה הדרך של היצה"ר להפיל את האדם ברשתו? ומדוע התורה הזהירה את הנזיר להתרחק אף מחרצנים?