הרב דוד נתן גלר

אמות מידה לחיים

הרב דוד נתן גלר

מהו שביל הזהב בעניין המידות, כיצד יתכן שתקות האדם היא תולעת, מי גילה את רבי אברהם אבן עזרא, על מה נאמר בחז"ל מאוד מאוד להתרחק.