ערוץ הידברות

צור משלנו - ואהבת לרעך כמוך

ערוץ הידברות

צור המקסים עובר חוויות מרתקות ולומד דברים מיוחדים מהדרכותיהם של רבותינו. הפרקים בנויים על פי ספר פרקי אבות - בפרק זה: ואהבת לרעך כמוך